HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Upphandling och inköp

När HEM köper varor, tjänster och byggentreprenader följer vi Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Inom de avtalsområden där vi har kontinuerliga behov tecknas ramavtal. Under ramavtalets giltighetstid görs sedan kontinuerliga avrop från de leverantörer som HEM har ramavtal med.

Senast uppdaterad:
2017-09-27 23:04
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB