Barn_natur.jpg

Hållbarhet i fokus 2019

Genom samarbeten och projekt bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett hållbart Halmstad. Vi vill vara hållbara både idag och i framtiden och lägger stor vikt vid att lära våra yngre generationer att tänka och leva miljösmart.

Världens länder har beslutat om en gemensam agenda för att tillsammans uppnå en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.  Vi har i vår Hållbarhetsredovisning 2019 valt att koppla innehållet till 9 av dessa, de mål där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

IMG_9516.JPG

Växtvärket - ett lekfullt lärande

Samarbeten som utvecklar och utbildar Halmstad.

I samarbete med Naturskolan & Dramalogen, bjöd vi under hösten in till äventyrsteater på temat nedskräpning och allemansrätt. Deltagarna fick träffa den magiska Häxan Helian och tillsammans hjälps åt att rädda naturen. Under 2019 hade även Växtvärket över 3300 barn på besök. 

dEKAL_WEBB.png

Kampanj - Avfallet är löst!

Använding av resurser.

Under hösten genomförde vi en kampanj med annonser, utskick och bioreklam med målet att få fler Halmstadbor att förstå att allting som slängs i soptunnan ska vara paketerat i knutna påsar och inte ligga löst. Hjälps vi åt så vinner både miljön och plånboken på det.

Pride.jpg

För allas lika värde

Hållbar arbetsmiljö med fokus på jämnlikhet.

Vi anser att alla är lika mycket värda och arbetar därför för att både anställda och kunder ska kunna känna sig trygga, oavsett ursprung, etnisk tillhörighet, kön eller vem man älskar. Det är också därför som vi väljer att sponsra Halmstad Pride och i år deltog vi i firandet med fler medarbetare i tåget än någonsin. 

Mobil_Singel.png

Miljösmarta lösningar

Vi erbjuder miljösmarta lösningar för ett hållbart Halmstad.

Under 2019 lanserade vi bland annat Klok Värme till våra fjärrvärmekunder, en tjänst som gör det möjligt att styra sin inomhustemperatur direkt i mobilen.

Vi arbetade även vidare med att effektivisera fjärrvärmen med lägre returtemperaturer, spetsa vårt erbjudande kring solceller och laddstolpar till näringsidkare och gjorde en kampanj för att få fler att använda Elbilspoolen

Johan_2.jpg

På väg mot en grönare framtid

Så påverkar vi klimatet.

Vi arbetar för att vår fordonspark ska vara så miljösmart och grön som möjligt. Idag erbjuder vi våra medarbetare flera olika miljösmarta och hållbara alternativ att använda sig av. Här berättar Johan Thornbratt, vår fordonssamordnare, om hur han under året arbetat mot vårt mål – 100% miljöbilar.

Bild3.jpg

Vi ger tillbaka!

Samarbeten som utvecklar Halmstad. 

Vårt samhällsengagemang syftar till att bidra till en positiv samhällsutveckling genom stöd till välgörande ändamål, egna aktiviteter samt genom sponsringsåtaganden. Under 2019 sponsrade vi föreningar, förbund eller initiativ som riktar sig mot barn och unga. Vi sponsrade bland annat fotbollsklubben HGH:s årliga sommarfotbollsskola där 130 barn deltog.