Halmstad_Red_Flyg.jpg

Mer om bolaget

Vi bildades den 1 november 2006 och är en affärsdrivande koncern som består av ett moderbolag; Halmstads Energi och Miljö AB (HEM), med dotterbolag; Halmstads Energi och Miljö Nät AB (HEM Nät). Moderbolaget ägs till 100 % av Halmstads kommun och HEM Nät AB är ett helägt dotterbolag. 

BA1_8917-1_HEM.jpg

Kort fakta om oss

Grundades: 1 november 2006 
Företagets VD: Håkan Kånge
Antal anställda 2021: 281 
Nettoomsättning 2021:  1 114 mkr
Ägande: Ägs till 100% av Halmstad Kommun
Dotterbolag: HEM Nät AB
Vision: En enkel och hållbar vardag

Ett HEM, ditt HEM

Vi verkar i och runt Halmstad och invånarna här betyder allt för oss. Vi arbetar för ditt och miljöns bästa när det gäller att ta hand om avfall, återvinning, fjärrvärme och elleveranser - både nu och långt in i framtiden.

fjarrvarme_SV.jpg

Med HEM genom tiden

I över 100 år har Halmstad varit elektrifierat och gator, torg och hem har lysts upp på ett säkert sätt. I takt med att åren har gått har även vårt utbud ökat och för 40 år sedan togs första spadtaget i Fyllinge, startskottet för fjärrvärmen i Halmstad.