BA2_9270-1_HEM.jpg

Priser

Renhållningstaxan i Halmstads kommun består av en grundavgift och en hämtningsavgift.

Grundavgift 2019

Grundavgiften är en fast avgift som finansierar bland annat drift och underhåll av kommunens två återvinningscentraler, planering och information. 

Typ av hus Avgift
Småhus 1-2 bostäder helår 1 263 kr
Småhus 1-2 bostäder fritidshus 1 010 kr
Flerbostadshus helår 1 010 kr

Rörlig avgift

Denna del kan du som kund påverka genom val av hämtningsintervall, storlek på din soptunna och dragmeter (meter som vi tar betalt för när vi drar fram soptunnan åt dig på dagen för din sophätmning):

Soptunna Hustyp Intervall Avgift
190 liter Småhus Varje vecka 3 225 kr
190 liter Småhus Varannan vecka 1 246 kr
370 liter Småhus Varje vecka 6 473 kr
370 liter Småhus Varannan vecka 2 427 kr

 

Tyloback.jpg

Har du fritidshus i Halmstad?

Den fasta avgiften för fritidshus är i år 1 010 kronor. Den rörliga avgiften beror på soptunnans storlek och hur ofta den töms.