Flicka_odlar.jpg

Vi tar hand om ditt trädgårdsavfall!

Med vår Trädgårdsrunda får du en egen tunna för ditt trädgårdsavfall. Både enkelt och miljösmart, och du kan ägna mer tid åt att njuta i trädgården.

I år erbjuder vi endast en period för trädgårdsrundan och hämtar ditt trädgårdsavfall varannan vecka från mars till november.

Vårsäsongen drar igång vecka 12 för dig som har tömning jämna veckor och vecka 13 för dig som har udda. 

Priser

  • 190 liters soptunna - 935 kr
  • 370 liters soptunna - 1249 kr

Så funkar det

Gräsklipp, löv, mossa och fallfrukt är exempel på trädgårdsavfall. Om du har så kallade invasiva växter, som exempelvis vresros eller blomsterlumpin, slänger du dem inte i din trädgårdstunna eller kompost utan i en säck i återvinningscentralens container för brännbart avfall.

Trädgårdsavfallet hämtas i en 190 eller 370 liters tunna som töms varannan vecka (en standardsoptunna är på 190 liter). Gör din beställning här nedanför.

Beställ Trädgårdsrundan

Storlek på tunnan*
Fluga.jpg

Nästan allt från din trädgård kan återvinnas!

Men en del, så kallade invasiva växter, ska inte läggas i komposten eller i din trädgårdstunna. Då finns risken att du istället sprider dem vidare och tränger bort inhemska arter. Det gäller bland annat jätteloka, vresros, blomsterlupin, skunkkalla. Totalt finns det 24 växter på Naturvårdsverkets lista över invasiva främmande arter i Sverige. Dessa bör läggas i säck i återviningscentralens container för brännbart avfall.