varme001.jpg

När elen inte räcker

Ett strömavbrott kan bero på att elen helt enkelt inte räcker till, detta kallas för effektbrist. Kraftverken kan då inte producera tillräckligt med el. Men vad händer då?

Det hjälper inte att Sverige har reservkraftverk och att viss industri avstår från att använda el. När detta händer kan elen behöva stängas av i vissa områden.

Nissan_hus.jpg

Din beredskap vid strömavbrott

Mycket i vår vardag bygger på att vi har tillgång till el. Att plötsligt behöva klara sig utan ström kan därför kännas riktigt svårt. På Krisinformation.se, hemsidan för krisinformation från Sveriges myndigheter, hittar du mer tips och råd om din beredskap vid ett större strömavbrott. 

shutterstock_495170521.jpg

Nedsläckt land

Hur reagerar vi när det som inte får hända plötsligt händer? Hur förberedda är vi inför en större kris? Serien "Nedsläckt land" på SVT Play är ett experiment där elen på grund av en solstorm försvinner i hela Sverige under en längre tid. Läs mer om serien och se den här.