Solpanelbygge.jpg

Sälj din el till oss

Allt fler ser möjligheterna med att bli självförsörjande på el. Det är vi glada för. Ju fler mikroproducenter av grön el, desto bättre för miljön – därför har vi ett erbjudande till dig!

Du som är mikroproducent måste sälja din el genom valfritt elhandelsbolag. Anledningen är att ett elhandelsbolag enligt lag ska svara för elbalansen, det vill säga se till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet.

Kan du bli mikroproducent?

Du behöver uppfylla följande punkter för att sälja din el till oss:

 • Inmatningen på elnätet får inte överstiga en effekt på 43,5 kW.
 • Du måste ta ut mer el än vad du matar in på elnätet under ett kalenderår.
 • Abonnemanget får inte vara större än 63 A.

Vi erbjuder dig

När du säljer din överskottsproduktion till oss så ger vi dig för Nord Pools aktuella spotpris + 5 öre kWh*

Övrig ersättning

*Du får ersättning från ditt elnätsbolag för den nätnyttan din produktion tillför. Läs mer om ersättningen för nätnyttan 

 

Solpanel.jpg

Hur fungerar det?

När din anläggning är ansluten och börjar producera energi kommer ditt uttag från elnätet att minska vilket i sin tur leder till en lägre elräkning. Om du dessutom producerar mer el än du konsumerar så levereras överskottet ut på elnätet. Denna energi får du naturligtvis ersättning för. Ersättningen från nätbolaget är en produktionsersättning för den nätnytta du gör.

Hur gör jag för att bli mikroproducent?

 • Kontrollera om din tänkta anläggning behöver bygglov.
 • Produktionsanläggningen måste vara CE-märkt.
 • Inmatningen på elnätet får inte överstiga en effekt på 43,5 kW.
 • Du måste ta ut mer el än vad du matar in på elnätet under ett kalenderår.
 • Abonnemanget får inte vara större än 63 A.
 • Inmatning på elnätet ska ske i samma punkt som ni tar ut på elnätet.
 • Skyddsinställningar ska följa SS-EN 50438.
 • Brytaren för produktionsanläggningen ska gå att blockera i öppet läge.
 • Skyltning ”Elkopplare för produktionsanläggning” ska sättas upp vid brytare för produktionsanläggningen och den skall finnas lätt tillgänglig för nätägaren.
 • Du behöver anlita en behörig elinstallatör som sköter installationen av produktionsanläggningen. Anläggningen ska installeras som en fast installation.
 • Följande dokument behöver skickas in till oss på HEM Nät, din elinstallatör hjälper dig:
  - En digital föranmälan.
  - En anmälan om Mikroproduktion av el.
  - Installationsritningar (kopplingsschema) över anläggningen.
  - Produktdatablad ska skickas in (gärna digitalt).
 • När vi mottagit all dokumentation och allt är i sin ordning skickar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör och en bekräftelse till dig.
 • Du behöver teckna ett avtal med ett elhandelsföretag som köper den el som du matar in på elnätet.
 • När installationen är färdigställd anmäler elinstallatören detta till oss på HEM Nät och vi kopplar om mätaren så att den mäter elen som du matar in på elnätet.
 • Klart! Du är nu en mikroproducent.