Vad skulle det kosta?

På HEM tycker vi det är viktigt att värna om miljön och vår framtid, därför ingår alltid 100% förnyelsebar el i våra priser.