Hus_Sverige.jpg

Fjärrvärme - klimatsmart och bekvämt

Fjärrvärme är hållbart ur många aspekter. Istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla, får den som har fjärrvärme sin värme från en gemensam anläggning "fjärran från" fastigheten. Fast egentligen är det inte så fjärran eftersom värmen är lokalt producerad.

I Halmstad har fjärrvärmen funnits sedan 1979. Det första bostadsområdet att värmas var Fyllinge, därefter har det blivit många fler. Fjärrvärmen i Halmstad kommer från energi som annars skulle gått till spillo. Vi använder nämligen till största del avfall och spillvärme från industrin som bränsle för att göra fjärrvärme till ditt hus – smart, smidigt och miljösnällt!

ima145894.jpg

Vårt klimatbokslut

Visste du att vår fjärrvärme faktiskt bidrar till att MINSKA vår påverkan på klimatet? Faktum är att om alla invånare i Halmstads kommun avstod från att köra bil i ungefär 1,5 år så skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som vår verksamhet bidrog med under hela 2017. Ganska bra va?