HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Avtal och villkor

HEM:s verksamhet styrs av ellagen, branschens allmänna villkor samt lokala villkor och bestämmelser. Dokument gällande detta finner du nedan:

Om du inte är nöjd

Dina synpunkter är viktiga så om du har frågor eller är missnöjd med något ska du inte tveka att kontakta oss! Du når kundservice på 035-190 190 eller via kundservice@hem.se.

Är du inte nöjd med svaret vi ger eller söker information om praxis kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en myndighet som opartiskt och utan avgift för parterna prövar konsumenttvister. Anmälan görs av en konsument gällande tvist med näringsidkare om köp av vara eller tjänst. ARN rekommenderar en lösning av tvisten. HEM följer ARN:s rekommendationer.

Mer information om Allmänna reklamationsnämnden finns på www.arn.se. Du kan kontakta ARN via brev:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Telefon: 08-508 860 00

Dina rättigheter som konsument

Dina rättigheter regleras främst i Ellagen kapitel 11 samt i de allmänna avtalsvillkoren.

Information och rådgivning

Om du behöver oberoende hjälp avseende elmarknaden har du möjlighet att kontakta nedanstående organisationer.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Som konsument kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå för information eller råd om elmarknaden; http://energimarknadsbyran.se/.

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler. Mer information finner du på http://www.ei.se/.

Senast uppdaterad:
2017-10-31 09:39
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB