HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Ursprungsmärkning av el

Ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor - utan extra kostnad till alla våra kunder. Ert miljöval ska inte kosta er något extra.

Det första diagrammet visar på den nordiska elmixen, elens ursprung för de som handlat el hos någon annan elleverantör än HEM och inte specifikt valt elens ursprung.

Det andra diagrammet visar på ursprunget för HEM:s samlade elförsäljning under 2017. Som kund hos oss får du alltid, utan extra kostnad, ursprungsmärkt och 100 % förnyelsebar el från olika energikällor.

Miljöpåverkan

Nedan visas vilken påverkan på miljön som skett i form av kärnbränsleavfall per kWh och CO2-utsläpp från den nordiska mixen avseende år 2017.

-         kärnkraftsbaserad produktion ca 0,001157925 g avfall per kWh el 
-         residualmix 329,19 g CO2 emissioner per kWh el

Senast uppdaterad:
2018-07-12 08:36
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB