HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Vad är det som kostar?

Vad är det man som kund betalar för när man valt ett rörligt elpris? Kundpriset består av 5 olika delar; elområdestillägget, elpriset, elcertifikatet, momsen och HEM:s administrativa pålslag.

Det rörliga elhandelspriset varierar från månad till månad p.g.a. ett antal olika faktorer. Några av dessa faktorer är tillgång/efterfrågan, vinter/sommar och givetvis om elproduktionen fungerar som den ska. Kunden ska också betala en nätavgift som är beroende av till vilket nät anläggningen är ansluten, nätavgiften är inte med i denna sammanställning.

Elhandelspriset kan man dela upp i 6 olika delar:

  • Elpriset - bestäms på den nordiska elbörsen.
  • Elområdestillägg - bestäms av överföringskapaciteten i elnätet mellan de olika elområdena. För mer info besök Konsumenternas Energimarknadsbyrå.
  • Elcertifikatkostnad - är ett statligt beslut som ska stimulera utbyggnad av förnyelsebara energikällor. För mer info besök Energimyndigheten.
  • Moms - bestäms av staten 25% på det totala priset dvs även på energiskatten.
  • Elhandlarens administrativa påslag - detta kan kunden påverka genom att välja elhandlare.

Det administrativa pålslaget är den enda del av priset som styrs direkt av oss på HEM. Det är också den del som är minst av det totala kundpriset, nämligen 3,1 öre.

Senast uppdaterad:
2019-01-11 09:06
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB