HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Elnät

Halmstads Energi och Miljö Nät AB (HEM Nät) erbjuder dig som kund tillgång till hela den svenska elmarknaden. Du kan fritt välja vilket elhandelsföretag du önskar. HEM Nät ansvarar för avläsning av din elmätare och att du blir fakturerad för din faktiska förbrukning. På HEM-kollen, som nås via ”Mina sidor”, kan du som är elnätskund följa din energiförbrukning dygn för dygn och se hur dina kostnader påverkas av exempelvis utomhustemperatur och om det är helg- eller arbetsdag. På "Mina sidor" finns också timvärden för kunder med abonnemang större än 63 A.

HEM Nät:s strävan är att du som kund ska ha tillgång till el av högsta kvalitet vid alla tidpunkter. Skulle du råka ut för elavbrott har HEM Nät beredskap dygnet runt för att kunna ge dig strömmen tillbaka så fort som möjligt, felavhjälpning påbörjas inom en halvtimme (vid större avbrott görs prioriteringar utifrån varje situation). Vid avbrott som varar längre än 12 timmar betalar vi automatiskt ut avbrottsersättning enligt ellagen till de drabbade kunderna.

Så distribueras el

Elkraft produceras främst från vattenkraft och kärnkraft. Elkraften distribueras via högspänningsledningar fram till städerna, i vårt fall Halmstad. Här tar vi på HEM Nät emot elkraften via våra huvudstationer. Här gör vi om elen så den kan användas av våra kunder, Halmstadborna.

Senast uppdaterad:
2017-09-07 10:34
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB