HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Ledningsvisning

Vi förutsätter att beställare eller utsett ombud angående beställning av ledningsvisning befinner sig på plats för att ta del av ledningskartor samt information från vår personal när vi gör utsättningen.

Maskinschaktning får inte utföras i ledningens närhet, så att skada kan uppstå. Om skada ändå skulle uppstå ska felanmälan göras. Det samma gäller om ledning iinte påträffas inom markerat område eller om ledning påträffas i annat läge än som markerats. Felanmälan görs till HEM via vår växel på telefon 035-190 190.

Beställaren eller utsett ombud godkänner i samband med utsättningen att han tagit del av informationen, samt förbinder sig att följa anvisningarna. Läs hela dokumentet.

Beställning av ledningsvisning görs här »

Felanmälan och felmarkerade ledningar
Kundservice
Vi hjälper dig!
035-190 190
Senast uppdaterad:
2017-07-17 09:10
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB