HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Fjärravläsning

HEM Nät ansvarar för att samla in och mäta hur mycket el våra kunder använder och meddelar förbrukningen till kundens elhandelsföretag. Numera får vi mätarställningarna automatiskt från de fjärravlästa elmätarna. Vi slipper den manuella hanteringen och har aktuell information om våra kunders förbrukning.

De nya elmätarna gör att du betalar för elen som du faktiskt använt, istället för som tidigare, beräknad förbrukning mellan de (årliga) avläsningarna. Under den kalla årstiden märks det på fakturan, eftersom elförbrukningen ofta ökar då. Speciellt om du använder el för uppvärmning.

Huvudströmbrytaren påslagen
För att fjärravläsningen ska fungera måste huvudströmbrytaren vara påslagen. Är huvudströmmen till ditt boende bruten med huvudströmbrytaren eller om huvudsäkringarna är urskruvade kan vi inte få några värden. Har du för avsikt att frånkoppla anläggningen under en längre tid ska detta ske via knapparna på elmätaren och inte via huvudströmbrytaren. Anläggingen blir frånkopplad utan förbrukning men med skillnaden att vi kan samla in mätarställningar, vilket vi enligt lagkrav är skyldiga att göra.

Vid avbrott kortare än ett dygn, exempelvis vid renovering, kan du frånkoppla med hjälp av huvudströmbrytaren utan att det påverkar vår mätinsamling.

Vill du veta mer om din elmätare?
Kundservice
Vi hjälper dig!
035-190 190
Senast uppdaterad:
2014-01-23 13:14
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB