HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Övervakningsplan

Vi på HEM Nät är sedan den 1 juli 2005 skyldiga att upprätta en övervakningsplan. Syftet med denna är att beskriva vilka åtgärder vi ska vidta för att motverka diskriminerande beteende mot aktörer och kunder på elmarknaden. Vi ska även upprätta och offentliggöra en årlig rapport över de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen. Nedan finns den årliga rapporten för nedladdning.

Senast uppdaterad:
2019-03-14 07:10
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB