HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Säkringar

I ditt hem har du huvudsäkringar, de sitter ofta i anslutning till elmätaren. De har två funktioner:

  • Skydda din elanläggning om det blir fel i den. Om det exempelvis blir kortslutning ska säkringen gå sönder. Annars finns det risk att det börjar brinna.
  • Begränsa hur mycket ström du kan använda samtidigt.

HEM Nät har som nätägare ansvar för att det finns tillräckligt med kapacitet i elnätet så att du kan få den ström du behöver. Ju mer el du förbrukar, desto kraftigare ledningar, transformatorer och ställverk med mera krävs.

Alla har olika behov av el men de som behöver mycket el betalar också mer. Det är därför storleken på säkringarna vid din mätare också finns angivna på din faktura och avgör hur mycket du betalar i fast nätavgift.

Har jag rätt säkring?

Är du osäker på om du har rätt säkring kan du kontakta en elinstallatör som kommer och ser över din anläggning.

Senast uppdaterad:
2016-08-08 13:35
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB