HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Felavhjälpning

Skulle du få problem med inomhustemperaturen eller tappvarmvattnet, och misstänker att felet beror på fjärrvärmecentralen, hjälper vi dig att lösa det. Du når oss dygnet runt på 035 - 190 190  och hjälper dig att få kontakt med servicepersonal.

Detta kan du kontrollera

Innan du kontaktar oss finns det ett antal snabba och enkla åtgärder du kan göra själv:

Om det är kallt
- Kontrollera att det finns el till anläggningen. Om inte kontrollera säkringen och vid behov byt den.
- Kontrollera så att det inte står ECO på displayen på reglercentralen (se nr. 1). ECO betyder att det inte behövs någon värme på grund av yttertemperaturen.  
- Kontrollera trycket i husets värmesystem (0,5 bar vid 1-plans hus, 1,0 bar vid 1,5-plans hus och 1,5 bar vid 1,5-plans hus med källare). Om inte, fyll på med vatten upp till detta värde. Detta görs via påfyllningsventilen (se nr. 2).
- Kontrollera att cirkulationspumpen är igång genom att sätta din hand eller ditt öra mot pumpen för att höra om den vibrerar (se nr. 3)

Om varmvattnet inte blir varmt
- Kontrollera att knappen för tappvarmvatten lyser på reglercentralen (se nr. 4).

Om det är kallt inomhus och vattnet inte blir varmt
- Se ovanstående punkter, vid fortsatta problem undersök om möjligt ifall din granne har samma fel, och kontakta därefter oss.

Om det uppkommer läckage
- Kontrollera att muttrarna är spända. Om inte dra åt dessa.
- Vid stort läckage, stäng av huvudventilerna till huset och kontakta oss.

Om det "kluckar" från elementen, beror det sannolikt på att luft kommit in i systemet.
- Kontrollera att det är rätt tryck i systemet (se punkt 3, om det är kallt).
- Börja med att lufta det element som är närmast fjärrvärmecentralen (ta en våning i taget).

Kundservice
Vi hjälper dig!
035-190 190
Senast uppdaterad:
2017-10-03 15:49
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB