HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Om fjärrvärme

Fjärrvärme är i grunden vatten som värms upp i stora centrala pannor, för att sedan pumpas ut och runt i alla hus som är anslutna till rörsystemet. Rörsystemet kan liknas vid kroppens blodomlopp där fjärrvärmeverket är hjärtat som oavbrutet pumpar runt nyuppvärmt vatten ut i nätets ådror. I varje anslutet hus finns sedan en värmeväxlare. Denna överför värmen till både det vatten som pumpas runt i elementen och det som kommer ur kranen. Värmeväxlaren kan sägas motsvara en elpanna vid eluppvärmning och en oljepanna vid oljevärme.

För mer information gällande fjärrvärme, besök Energiföretagen.

Fjärrvärme i Halmstad

Vi på HEM har kunnat erbjuda fjärrvärme i Halmstad sedan 1979, och idag kan vi erbjuda ett stort antal kunder en miljösmart, enkel och prisvärd uppvärmning. Värmen kommer till största del från vår avfallsförbränning på Kristinehed, men även från kraftvärmeblocket Oceanen där vi eldar flis. Anläggningarna som producerar fjärrvärme har den absolut modernaste reningen och avger minsta möjliga utsläpp. Vi tar även vara på spillvärme, alltså den överskottsvärme som uppkommer i industrin.

Fjärravläsning
För att förenkla så mycket som möjligt för våra kunder använder vi oss uteslutande av fjärravläsning. Detta gör att ingen manuell avläsning behövs göras och vi kan, tack vare mätresultaten, dessutom kontrollera att våra kunders utrustning fungerar optimalt.

Senast uppdaterad:
2017-10-03 15:22
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB