HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Våra anläggningar

Detta är en samlad sida för våra mottagningsanläggningar för avfall. Här hittar du bland annat öppettider och kontaktuppgifter. Våra mottagningsanläggningar är:

  • Kristineheds miljöanläggning
    - Brännbart material, sekretessbelagt material.
  • Skedala Deponi
    - Skedala deponi är tillsvidare stängd för mottagning av externt avfall.

Förutsättningen för att vi ska kunna ta hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt är att avfallet är sorterat enligt våra anvisningar. Felaktigt avfall kan orsaka ökade utsläpp, driftstörningar och i allvarliga fall dyrbara produktionsstopp. Det är därför av stor vikt att våra leveransvillkor följs. Vi utför regelbundna stickprovskontroller på inlämnat avfall. Aktuella mottagningsavgifter samt mottagningsvillkor.

Kontakt för våra mottagningsanläggningar
Vågen
HEM:s avdelning för avfallsmottagning
035-191 630
Senast uppdaterad:
2018-08-16 11:02
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB