HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Registrering - inpassering ÅVC i Halmstads kommun

Nytt abonnemang

Fyll i den adress till vilken det nya abonnemanget ska kopplas. Varje abonnemang har 15 besök per år på återvinningscentralerna i Halmstads kommun.

Fyll i personnummer, 10 siffror utan bindestreck. (Om du har skyddad identitet, saknar körkort/identitetshandling eller inte vill uppge personnummer, kontaktar du kundservice: 035-190 190)

Fyll i telefonnummer (frivilligt), för att vi enklare ska kunna komma i kontakt med dig vid eventuella problem.

Fyll i e-postadress (frivilligt)

Som kund hos HEM är det viktigt att veta att vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande svensk lag. Med personuppgifter menas uppgifter ni lämnar i sammanband med tecknande av avtal med HEM eller en anställning hos HEM för att företaget skall kunna fullfölja avtal och kontrakt.

Samtycke till att HEM behandlar och lagrar uppgifter som lämnats gäller till dess att ni själva återkallar ert samtycke och avslutar ert avtal eller att avtal blivit avslutat av annan anledning. HEM skall även på er begäran rätta, blockera och ta bort uppgifter.

För att läsa mer om hur vi arbetar med personuppgifter klicka här

Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB