HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Fastighetsägarens ansvar

Information till fastighetsägare i Halmstad.


Det är fastighetsägarens ansvar att se till att sopkärlet är rätt uppställt och att sophämtarna kan komma åt att tömma.

 • Behållare ska normalt ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt.
 • Ligger inte fastighetens gräns i anslutning till en för hämtningsfordonet farbar väg eller föreligger annan omständighet som utgör hinder ska behållaren placeras så nära hämtningsfordonets uppställningsplats som möjligt eller enligt överenskommelse med renhållaren.
 • Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart skick.
 • Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg eller samfällighetsväg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.
 • Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren.
 • Väg för hämtningsfordon ska vara minst 3,5 m bred och ha en fri höjd på 4,5 med avseende på t.ex vegetation.
 • Vid återvändsgata ska det finnas vändplats för tung lastbil. Backning med hämtningsfordon ska undvikas.
 • Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem kan ske och att hämtning underlättas.
 • De ska placeras så att de kan hämtas med sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan används.
 • Om det fortfarande finns en del avfall kvar i kärlet efter tömning kan det bero på att soppåsarna varit för hårt packade eller vintertid frusit fast i kärlet. Kärlet lyfts upp och töms i sopbilen i en enda rörelse och personalen har av arbetsmiljöskäl ingen skyldighet att slå på kärlet eller dra i soppåsar. Om platsen i kärlet inte räcker kan du beställa en extra tömning. Annars försök att lossa på det som sitter fast och vänta tills nästa ordinarie tömning.

Några enkla regler

Vi ber er att följa några enkla regler för att sophämtningen i Halmstad ska flyta på ett bra sätt:

 1. Ställ kärlet mot vägen där sopbilen kommer senast kl. 07:00 på hämtningsdagen. Kärlet är märkt med en dekal som visar vilken sida som ska vara utåt vägen.
 2. Skotta och sanda runt kärlet vintertid.
 3. Det ska inte finnas några staket, murar, föremål eller växter närmre än 50 cm runt kärlet.
 4. Paketera avfallet väl förslutet och fyll inte kärlet mer än att locket kan stängas.
 5. Vägen fram till fastigheten måste vara framkomlig.

Tack på förhand!


För mer info läs renhållningsföreskrifterna nedan. Dessa är förlängda och gäller tills nya tas år 2018:

Senast uppdaterad:
2017-07-31 13:24
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB