HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Hur ska jag placera mitt kärl?

Vid tömning av ditt sopkärl använder vi oss antingen av en sidlastare eller baklastare. Hur du ska placera ditt kärl beror på vilket fordon som ska tömma kärlet. 

Om kärlet töms av en baklastare ska det placeras med handtaget ut mot vägen. Töms kärlet av en sidlastare ska det placeras med handtaget bort från vägen. Är ditt kärl försett med en pil ska denna peka ut mot vägen där sopbilen kommer.

Gemensamt för alla tömningar, oavsett fordon, är att det ska vara minst 50 cm fritt från föremål och växter runt om, och fri höjd ovanför kärlet, och att kärlet inte ska fyllas mer än att locket kan stängas. Vägen fram till fastigheten ska vara framkomlig och kom ihåg att skotta och sanda runt ditt kärl under vintern.

Senast uppdaterad:
2017-07-31 13:55
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB