HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Renhållningsavgift

Renhållningsavgiften består av två delar: en fast och en rörlig. Varje fastighetsinnehavare i kommunen ska betala avgift enligt gällande avfallstaxa och teckna abonnemang för aktuell avfallshantering.

Fasta delen
Den fasta delen av renhållningsavgiften är en grundavgift som beräknas per bostadsenhet. Den utgör betalning för bland annat drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, miljö- och utvecklingsarbete, information samt del av administration. 

Rörliga delen
Tömningskostnaden beror på kärlets storlek och hur ofta det töms. Tillägg tillkommer för annan placering än tomtgränsen.

Hur påverkar jag min kostnad

Det är möjligt att påverka kostnaden för renhållningstaxan genom att minska mängden avfall och välja ett mindre kärl eller mindre frekvent tömning. Det går även att minska den så kallade dragvägen och själv dra ut avfallskärlet till hämtningsstället. 

 

Vid frågor gällande taxor kontakta:
Kundservice
Vi hjälper dig!
035-190 190
Senast uppdaterad:
2019-01-16 11:18
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB