HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Stugägarens ansvar

Om du har liten mängd sopor kan du tänka på att välja ett litet kärl och välja ett långt hämtningsintervall. På så sätt blir även kostnaden lägre.
Om du äger en fritidshusfastighet och mest tillbringar tid där för tillsyn kan du tänka på att begära uppehåll i sophämtningen under lågsäsongerna och då endast betala din grundavgift.

Finansierar miljön

I Halmstads kommun finansierar den fasta avgiften i taxan mottagning av hushållens farliga avfall, grovavfall och grönavfall på HEM:s återvinningscentraler, samt information, planering, utveckling och planeringsarbete inom avfallsområdet. Den fasta delen finansierar alltså avgörande delar i en fortsatt miljöriktig avfallshantering inom kommunens gränser. Fastighetsinnehavare är därför skyldiga att betala denna avgift även vid uppehåll och vid befrielse från hämtning av hushållsavfall.

Din renhållningsavgift

Till fritidshus räknas hus som används för rekreation och inte är permanentbostad.

  • Den fasta avgiften uppgår 2017 till 976 kr per år för bostadsenheten Fritidshus.
  • Den rörliga avgiften, även kallad "tömningskostnaden", beror på kärlets storlek och hur ofta det töms. Tillägg utgår för annan placering än tomtgränsen.
Senast uppdaterad:
2017-06-12 14:04
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB