HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Källsortering

Vårt mål är att kunna ta hand om avfall på ett miljöriktigt sätt. Men för att vi ska kunna göra det krävs också att du själv källsorterar. Genom att sortera ut, materialåtervinna och ta hand om så mycket som möjligt spar vi på jordens resurser.

Brännbart hushållsavfall är det som slängs i den vanliga soppåsen. Dit räknas avfall som uppstår i hushållet (men inte är en förpackning), som är brännbart och inte större än att den går ner i påsen. Påsarna med både brännbart hushållsavfall och matavfall ska knytas ordentligt med dubbelknut för att ingenting ska trilla ut.

Förpackningar av papper, plast, glas och metall sorteras ut och slängs i återvinningsstationerna som hanteras av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Annat avfall exempelvis farligt avfall, elektronik, brännbart grovt avfall och ej återvinningsbart avfall sorteras ut och lämnas på någon av våra återvinningscentraler.

Hitta hur ditt avfall ska sorteras i vår sorteringsguide.

Avfallshanteringen

När vi behandlar avfallet sorterar vi det enligt följande struktur:

  1. Sortering för miljön
    Farligt och miljöstörande avfall hålls avskilt från övrigt avfall och tas om hand separat på ett säkert och miljöriktigt sätt. Detta för att förhindra att farliga ämnen släpps ut till luft och vatten.
  2. Sortering för marknaden
    Produkter och material som det finns en fungerande återvinningsmarknad för, sorteras ut för materialåtervinning. Detta för att spara på jordens resurser.
  3. Sortering för behandling
    Här sorteras avfallet efter den behandlingsform som används. Detta för att säkerställa att behandlingen sker på ett miljövänligt och effektivt sätt.

Detta är själva grundprincipen vid sortering av avfall. Sedan finns det också specifika behandlingsmetoder för olika sorters avfall.

Senast uppdaterad:
2017-06-08 14:59
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB