HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Din VA-faktura

Här hittar du en förklaring till din VA-faktura. Vad är det du betalar för och vad betyder alla begrepp och siffror? Längst ner på sidan hittar du hela förklaringen sammanställd i en PDF för nedladdning eller utskrift.

Sida 1 av 2

Din VA-faktura sida 1 av 2 

1. Fakturadatum, Kundnummer, Personlig kod och Fakturanummer
Kundnummer och personlig kod behöver du för att kunna logga in på ”Mina sidor” på www.hem.se. På ”Mina sidor” kan du se dina fakturor och även lämna vattenmätarställning. Inlogg till "Mina sidor" hittar du här: Lämna vattenmätarställning.

2. Anläggningsinformation
Här visas den anläggning vilken fakturan avser.


Sida 2 av 2

Din VA-faktura sida 2 av 2 

1. Fakturadatum, Kundnummer, Personlig kod och Fakturanummer
Kundnummer och personlig kod behöver du för att kunna logga in på ”Mina sidor” på www.hem.se. På ”Mina sidor” kan du se dina fakturor och även lämna vattenmätarställning. Inlogg till "Mina sidor" hittar du här: Lämna vattenmätarställning.

3. Beräknad årsförbrukning och årskostnad
Den beräknade årsförbrukningen baseras på tidigare avläsningar.

4. Ställning och förbrukning
Din förbrukning beräknas utifrån din senaste avläsning. Lämna gärna mätarställningen minst en gång per år för att få en så korrekt debitering som möjligt.

5. Avgifter
Här redovisas vilken taxa din fastighet har. Du ser också vilka tjänster du nyttjar, till exempel dricksvatten, spillvatten och dagvatten.


Avgifter för VA-tjänster

Vattentjänstlagen kräver att en kommun ska dela upp sina kostnader för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Du som fastighetsägare ska endast betala för de VA-tjänster som förser din fastighet.

Avgifterna ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Avgifterna i Laholms kommun:

 • Grundavgift:
  En fast avgift per år som betalas av alla. Avser både obebyggd fastighet och bebyggd fastighet inom verksamhetsområdet.
 • Lägenhetsavgift:
  En fast avgift per år som betalas av alla. Ett enbostadshus/fritidshus/industri jämställs med en lägenhet. För flerbostadshus betalar man lägenhetsavgift efter antalet lägenheter som finns i fastigheten.
 • Dagv Bostad:
  En fast avgift per år som avser omhändertagande av dagvatten. För fastigheter med fler än en lägenhet och verksamheter varierar avgiften efter tomtstorlek.

Avgifterna i Halmstads kommun:

 • Fast avgift:
  En fast avgift per år som avser bebyggd fastighet och varierar efter mätarkapacitet. För obebyggd fastighet inom verksamhetsområde gäller halv avgift.
 • Tomtyteavgift:
  En fast avgift per år som avser omhändertagande av dagvatten och varierar efter tomtstorlek.
Senast uppdaterad:
2016-01-07 12:12
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB