HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Slamtömning

För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön i onödan måste slamavskiljare och slutna tankar tömmas regelbundet. Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar sker normalt en gång per år. Vill du ha ett längre intervall mellan tömningarna kan du ansöka om detta hos miljöförvaltningen.

Våra slamsugningstjänster

Ordinarie tömning (max 1/år)   668 Kr  
Budad tömning inom 10 arbetsdagar   811 Kr  
Budad tömning inom 24 timmar (ej lördag/söndag)       1 031 Kr  
Akut tömning (inom 4 timmar, även jour och helger)   2 750 Kr  
Slang över 25 m   69Kr/10m  

Behandlingsavgift

Behandlingsavgift, brunn 0-5m³   274 Kr/st
Behandlingsavgift från brunnöver 5m³   110 Kr/m³
Behandlingsavgift från sluten brunn   110 Kr/m³

 

Att tänka på inför slamtömning

 • Vägen är framkomlig (fri från exempelvis snö, grenar och träd) för ett fordon som är 4,5 meter högt och 3,5 meter brett.
 • Locket är utmärkt och inte övertäckt med exempelvis planteringar.
 • Lockets vikt får inte överskrida 15 kg.
 • Eventuella hinder såsom låsbara grindar och bommar är undanröjda för entreprenören.

Vanliga frågor och svar

 • Behöver jag betala för en bomkörning?

  Ja, tyvärr behöver du betala för alla bomkörningar samt boka en ny budad tömning.

 • Det står på min faktura att jag har fått en bomkörning, vad är det?

  En bomkröning är när vi försökt att tömma din brunn men av någon anledning inte kunnat. Anledningar till detta kan vara snö, grenar, för tungt lock eller icke utmärkt lock.

 • Kan jag boka en tid och dag då jag vill att slamtömningen ska utföras?

  Våra ordinarie tömningar kan inte utföras efter egna önskemål då de är redan inlagda i en rutt. Vill du själv bestämma dag och tid erbjuder vi våra budade tömningar.

 • Måste jag tömma min brunn varje per år?

  Lagen säger att din brunn ska tömmas årligen av hälsoskäl. Vill du ha ett längre intervall mellan tömningarna kan du ansöka om detta hos miljöförvaltningen.

 • Min brunn är placerad en bit från vägen, hur fungerar det när ni ska tömma min brunn?

  Är avståndet från lämplig plats för spolbil till brunn mer än 25 meter tar vi ut en avgift för de extra åtgärder som vi måste vidta för att kunna tömma. Dessa kallas för extra slanglängd på fakturan.

 • Jag har ett tungt lock på min brunn, är det okej?

  Av arbetsmiljöskäl får lockets vikt inte överskrida 15 kg. Har du ett lock som överskrider denna vikt rekommenderar vi dig att byta lock.  Vill du ha kvar ditt nuvarande lock kan du själv flytta locket åt chauffören inför tömning. Gör chauffören bedömningen att ditt brunnslock är för tungt kan du komma att bli debiterad en bomkörning.

 • Hur vet jag när min ordinarie tömning inträffar?

  Detta aviseras 2 veckor innan tömning via ett adresserat utskick.

För bokning eller övriga frågor

Kontakta vår kundservice: 035 190 190 | kundservice@hem.se

Senast uppdaterad:
2018-12-21 09:25
Copyright 2019 - Halmstads Energi och Miljö AB