Flicka_odlar.jpg

Vi tar hand om ditt trädgårdsavfall!

Med vår Trädgårdsrunda får du en egen tunna för ditt trädgårdsavfall. Både enkelt och miljösmart, och du kan ägna mer tid åt att njuta i trädgården.

Vi hämtar ditt trädgårdsavfall varannan vecka från mars till november.

Sista tömningsveckorna för den här säsongen har varit!

Nu när vi tömt sista gången för i år se till att förvara din trädgårdstunna på ett bra ställe tills det är dags att rulla ut det för nästa säsong - våren 2020.

Så funkar det

Gräsklipp, löv, mossa och fallfrukt är exempel på trädgårdsavfall. Om du har så kallade invasiva växter, som exempelvis vresros eller blomsterlumpin, slänger du dem inte i din trädgårdstunna eller kompost utan i en säck i återvinningscentralens container för brännbart avfall.

Trädgårdsavfallet hämtas i en 190 eller 370 liters tunna som töms varannan vecka (en standardsoptunna är på 190 liter). Gör din beställning här nedanför och när du gjort din beställning levererar vi tunnan när säsongen drar igång i mars. 

Beställ Trädgårdsrundan

Storlek på tunnan*
Fluga.jpg

Nästan allt från din trädgård kan återvinnas!

Men en del, så kallade invasiva växter, ska inte läggas i komposten eller i din trädgårdstunna. Då finns risken att du istället sprider dem vidare och tränger bort inhemska arter. Det gäller bland annat jätteloka, vresros, blomsterlupin, skunkkalla. Totalt finns det 24 växter på Naturvårdsverkets lista över invasiva främmande arter i Sverige. Dessa bör läggas i säck i återviningscentralens container för brännbart avfall.