Flicka_odlar.jpg

Vi tar hand om ditt trädgårdsavfall!

Med vår Trädgårdsrunda får du en egen tunna för ditt trädgårdsavfall. Både enkelt och miljösmart, och du kan ägna mer tid åt att njuta i trädgården.

Vi hämtar ditt trädgårdsavfall varannan vecka från maj till november. Men Trädgårdsrundan passar även dig som bara bor i Halmstad på sommaren. Vi har nämligen två perioder att välja mellan: maj till november eller maj till augusti. 

Så funkar det

Gräsklipp, löv, mossa och fallfrukt är exempel på trädgårdsavfall. Om du har så kallade invasiva växter, som exempelvis vresros eller blomsterlumpin, slänger du dem inte i din trädgårdstunna eller kompost utan i en säck i återvinningscentralens container för brännbart avfall.

Trädgårdsavfallet hämtas i en 190 eller 370 liters tunna som töms varannan vecka (en standardsoptunna är på 190 liter). Gör din beställning här nedanför.

Beställ Trädgårdsrundan

Trädgårdsavfallet hämtas i en 190 eller 370 liters tunna som töms varannan vecka (en standardsoptunna är på 190 liter). Du väljer själv om du vill ha tömning i perioden maj till november eller maj till augusti. När du gjort din beställning levererar vi tunnan.

Storlek på tunnan*
Tömningsperiod*
Fluga.jpg

Nästan allt från din trädgård kan återvinnas!

Men en del, så kallade invasiva växter, ska inte läggas i komposten eller i din trädgårdstunna. Då finns risken att du istället sprider dem vidare och tränger bort inhemska arter. Det gäller bland annat jätteloka, vresros, blomsterlupin, skunkkalla. Totalt finns det 24 växter på Naturvårdsverkets lista över invasiva främmande arter i Sverige. Dessa bör läggas i säck i återviningscentralens container för brännbart avfall.