Septitank.jpg

Slamsugning

För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön måste slamavskiljare och slutna tankar tömmas regelbundet. Här hittar information om våra tjänster och priser.

Vi på HEM ansvarar för slamsugningen som vanligen utförs årligen. Vill du ha ett längre intervall mellan slamsugningen kan du ansöka om detta hos miljöförvaltningen.

Våra slamsugningstjänster

Ordinarie tömning (max 1/år) 689 kr
Budad tömning inom 10 arbetsdagar 836 kr
Budad tömning inom 24 timmar (ej lördag/söndag) 1 063 kr
Akut tömning (inom 4 timmar, även jour och helger) 2 836 kr
Slang över 25 meter 71 kr/10 m


Behandlingsavgift

Behandlingsavgift brunn 0-5 m³ 274 kr/st

Behandlingsavgift från brunn över 5 m³

110 kr/m³
Behandlingsavgift från sluten brunn 110 kr/m³

 

Host_stuga.jpg

Att tänka på vid slamsugning

  • Att vägen är framkomlig (fri från exempelvis snö, grenar och träd) för ett fordon som är 4,5 m högt och 3,5 m brett.
  • Locket ska vara uppmärkt och inte övertäckt med exempelvis planteringar.
  • Lockets vikt får inte överskrida 15 kg.
  • Eventuella hinder såsom låsbara grindar och bommar är undanröjda. 
Bajs-01.png

Frågor om slamsugning?

Kontakta vår kundservice, så hjälper vi dig!