Vatten & avlopp

Från och med 1 maj 2023 kommer Laholmsbuktens VA att själva fakturera sina kunder för vattenförbrukning. Det innebär att din vattenfaktura inte längre kommer från oss på HEM.

Lämna din vattenmätarställning till LBVA

Vattenmätaren visar hur mycket vatten hushållet har förbrukat. Mätarställningen ska läsas av dig och lämnas in minst en gång per år. 

Från och med 28 april 2023 kan du inte längre lämna din vattenmätarställning till oss på HEM. Numera gör du den direkt till  LBVA, Laholmsbuktens VA AB, som äger och driftar VA-nätet i Halmstad-kommun. Du hittar information om fakturor och hur du lämnar din mätarställningar på deras webbplats lbva.se

Läcka eller stopp?

Misstänker du en vattenläcka eller har du stopp i avloppet? Då kontaktar du LBVA direkt.