Tillgänglighet för hem.se

Den här webbplatsen står HEM, Halmstad Energi och Miljö AB, bakom. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Den här sidan beskriver hur hem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dessa.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från hem.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta, och påtala det för myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

- Bilder förekommer utan alt-text. (1.1.1 (A))
- Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning. (1.2.5 (AA))
- Vissa element på sidorna har otillräcklig kontrast. (1.4.11 (AA) och 1.4.3 (AA))
- På vissa webbsidor används samma länktext för länkar som går till olika destinationer, exempelvis länktexten “se karta” eller “läs mer”. (2.4.4 (A))
- Vissa iframes har ett har ett tomt title-attribut (4.1.2 (A))
- Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av hem.se. Vi arbetar fortlöpande med förbättringsåtgärder och investerar i digitala verktyg för granskning av webbtillgänglighet.


Senaste bedömning gjordes den 2 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 14 september 2020.