Tecka Rörligt elpris

För dig med elavtal med rörligt pris

För dig med elavtal med rörligt pris så följer ditt pris utvecklingen på elmarknaden. När spotpriset på elbörsen förändras följer det rörliga priset med, vilket innebär att priset både kan gå upp och ner från månad till månad.

 

  • Historiskt sett lägsta pris över tid
  • Ett bra val för dig som inte förbrukar så mycket el
  • För dig som har utrymme att klara pristoppar
  • Ingen bindningstid
  • Följer marknaden och pristoppar kan förekomma


Teckna Rörligt elpris   Övriga elavtal

Vad består det rörliga elpriset av?

Det rörliga elpriset består av tre olika delar. En rörlig del, energiavgift, som beror på hur mycket el du använder och två fasta delar – påslag och fast avgift.  

Energiavgift: Energiavgiften är kostnaden för den el som använts under den period som fakturan gäller. Månadens rörliga elpris sätts först efter att månaden har avslutats, eftersom det är först då spotpriset (det pris vi betalat) är känt för samtliga timmar och dagar i månaden. 

Energiavgiften består också av det som kallas ursprungsgaranti, vilket innebär att vi köper in el av 100% förnybara energikällor (vatten, vind, sol och biomassa) motsvarande det som våra kunder förväntas förbruka. I energiavgiften ingår också kostnader för elcertifikat och myndighetsavgifter. 

Påslag: Påslaget täcker interna kostnader samt vinstkrav från vår ägare.  

Fast avgift: Det rörliga elprisets har alltid en fast årsavgift. Denna avgift är kostnader vi har i samband med elavtalet, som exempelvis avtalshantering, portokostnader och hantering av mätaravläsning.

Rörligt elpris - hur sätts priset? 

Ett elavtal med rörligt pris följer utvecklingen på elmarknaden. När spotpriset på elbörsen förändras följer det rörliga priset med. Det innebär att priset både kan gå upp och ner från månad till månad. Men varför kan man inte själv ta reda på innevarande månads rörliga elpris så att man är bättre förberedd när fakturan kommer?

Vad består det rörliga elpriset av?

I ditt rörliga elpris finns det några olika komponenter. Vissa är fasta och vissa är rörliga och beror på hur mycket el du förbrukar. 

Energiavgift: är kostnaden för den el som du använder/förbrukar under den period som fakturan gäller. Månadens rörliga elpris sätts först efter att månaden har avslutats, eftersom det är först då spotpriset är känt för samtliga timmar och dagar i månaden.
I energiavgiften ingår även ursprungsgarantier för vår 100% förnybara el, elcertfikatkostnader, myndighetsavgifter m.m.

Påslag: Påslaget täcker interna kostnader samt vinstkrav från vår ägare. 

Fast avgift: Du alltid en fast årsavgift för ditt elavtal. Denna avgift betalar du för att täcka de kostnader vi har i samband med elavtalet. Exempelvis för avtalshantering, portokostnader, hantering av mätaravläsning med mera.

Ta kontroll och få koll i appen

Ladda ner Mitt HEM-appen idag och få verktygen för att kunna sänka din elförbrukning. Som avfallskund i HEM får du också pushnotiser med påminnelse om att ställa ut soptunnan för tömning.

  Google Play badge

Mitt Hem ladda ner bild
Schysst elbolag

Vi är ett schysst elbolag!

Vi är stolta över att vara certifierade med Schysst elhandel. Det innebär att du kan vara säker på att vi är ett schysst val för din el. Allt från att vi är tydliga med våra elpriser, ångerrätt och villkor för dig som är kund, till våra interna processer såsom tydliga rutiner och utbildning av personal.

HEM Våra Elavtal

Våra elavtal

Rörligt, fast, förvaltat eller timpris? Ja, alla har vi olika behov när det kommer till elförbrukning och val av elavtal. Kanske vill du ha tryggheten att veta i förväg vad du betalar för en kWh eller har du råd att klara eventuella pristoppar som elmarknaden kan bjuda på. Vi erbjuder flera olika elavtal och hjälper dig gärna att hamna rätt. 

Ljusare tider på elmarknaden

Ljusare tider på elmarknaden

Nu har vi, förhoppningsvis, lämnat en period av kallare väder bakom oss och börjar äntligen gå mot vår. För elmarknadsläget innebär det att det rimligtvis blir lite lägre spotpriser den närmaste veckan då det rörliga priset hamnar lägre än tidigare på grund av högre temperaturer, mer blåst och kanske blötare väderlek.