Personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. Därför ställer vi höga krav på hur vi hanterar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg.

Vad reglerar behandling av personuppgifter?

EU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) och svensk dataskyddslag reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter.

Offentlighetsprincipen

Vi omfattas även av offentlighetsprincipen, vilket innebär att vi i vissa fall är skyldiga enligt lag att lämna ut allmänna handlingar. Uppgifter som du lämnar till oss som ingår i en allmän handling, t ex e-post, kan därför komma att lämnas ut.  

Vad är en personuppgift?

All information som kan kopplas till en enskild individ räknas som en personuppgift. Även så kallade indirekta uppgifter som t.ex. användar-ID, IP-nummer, direkttelefonnummer eller mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter.

Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är varje åtgärd som utförs med personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller inte. Du kan utgå ifrån att allt som görs med en personuppgift i en dator räknas som en behandling. Insamlingen är en behandling, registreringen är en behandling, utskrift är en behandling och så vidare. Det är inte bara IT-system och databaser som räknas som behandlingar utan även i Office-filer såsom Word och Excel, samt pdf-filer räknas som behandlingar. 

Dina personuppgifter behandlas för att hantera och fullgöra avtal med dig och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser.

Våra riktlinjer

Det finns många regler och riktlinjer som rör just integritet och personuppgifter. I våra riktlinjer har vi samlat allt om hur vi hanterar personuppgifter av alla slag så som, registerutdrag, cookies, loggar och kamerabevakning.

Våra riktlinjer

HEM Huvudentré

Om HEM

Som Halmstads ledande energi- och avfallsbolag levererar vi el, värme, kyla, sophantering och energitjänster till vår stad. Vi förser såväl företag som hem med energi. En del av vår vinst går tillbaka till vår hemstad Halmstad och till dig som bor här. Det är vi stolta över! 

Kontakta oss

Vår kundservice hjälper dig gärna med dina frågor! Vi har flera sätt att komma i kontakt med oss på. Sök bland vanliga frågor och svar, använd vår chattfunktion, maila oss, ring oss eller använd vårt formulär längst ner på sidan.