Hur sätts rörligt elpris?

Ett elavtal med rörligt pris följer utvecklingen på elmarknaden. När spotpriset på elbörsen förändras följer det rörliga priset med. Det innebär att priset både kan gå upp och ner från månad till månad. Men varför kan man inte själv ta reda på innevarande månads rörliga elpris så att man är bättre förberedd när fakturan kommer?

Att få koll på sin elförbrukning och elfaktura är viktigt, men långt ifrån enkelt för de flesta. Vill man ha framförhållning och beräkna sina elkostnader för innevarande månad med rörligt pris uppstår direkt problem med vilka siffror man ska använda sig av.

Jesper Wendel

Vår krafthandlare Jesper Wendel förklarar här hur det rörliga elpriset sätts och vilka siffror som gäller.

För det första måste man veta att det rörliga priset alltid sätts i efterhand och därmed hamnar på elkundens faktura månaden efter. Så är det hos alla bolag och är inget unikt för HEM. Det rörliga elpriset är precis som det låter ”rörligt” och följer prisutvecklingen på elbörsen.

På elbörsen presenteras så kallade spotpriser, alltså elpriser som gäller just för stunden eller en specifik timme. Basen i det rörliga elpriset är ett volymvägt medelvärde eller ”medelspotpris” framräknat av månadens alla timspotpriser.

- Medelvärdet kan ju inte räknas ut innan månaden är slut och alla värden sammanställts så därför sätts det rörliga elpriset först då. Det rörliga priset som hamnar på fakturan är alltså från månaden innan precis som man retroaktivt får lön för arbetet man utfört månaden tidigare, förklarar Jesper Wendel.

Men på fakturan är det inte bara medelspotpriset som ska betalas utan utöver det tillkommer även moms, påslag, elcertifikatavgift, avgift för ursprungsmärkt el samt Svenska kraftnäts förbruknings- och obalansavgift. Summan av dessa poster är det rörliga elpriset.

Hur får jag koll på mina elkostnader om priset sätts i efterhand?

Som sagt är det inte helt enkelt att få någon exakt koll men följer man spotpriserna under månaden kan ju det ge en indikation för var innevarande månads rörliga elpris kommer att hamna.

- Vår app är också ett verktyg jag kan rekommendera om man vill ha koll på sin elförbrukning och få en känsla för sin förbrukning över tid. Mitt råd är att jämföra sin nuvarande förbrukning med samma period från förra året. Ligger jag på samma nivå? Finns det något jag kan göra ytterligare för att minska min förbrukning och på så sätt spara in utgifter? Att sänka värmen i hemmet en eller ett par grader kan göra mycket, tipsar Jesper Wendel

Vill du själv följa elpriset och lära dig mer så hittar du spotpriserna från Nord pool under elpriser. Kom bara ihåg att spotpriserna alltså endast ger en indikation på var månadsfakturan hamnar på och att det förutom själva priset även tillkommer avgifter enligt ovan innan slutsumman på fakturan är klar.

Ta kontroll och få koll i appen

Ladda ner Mitt HEM-appen idag och få verktygen för att kunna sänka din elförbrukning. Som avfallskund i HEM får du också pushnotiser med påminnelse om att ställa ut soptunnan för tömning.

  Google Play badge

Mitt Hem ladda ner bild
HEM Våra Elavtal

Våra elavtal

Rörligt, fast, förvaltat eller timpris? Ja, alla har vi olika behov när det kommer till elförbrukning och val av elavtal. Kanske vill du ha tryggheten att veta i förväg vad du betalar för en kWh eller har du råd att klara eventuella pristoppar som elmarknaden kan bjuda på. Vi erbjuder flera olika elavtal och hjälper dig gärna att hamna rätt. 

Teckna elavtal

Ett schysst val - Alltid 100% förnybar el. Du kan vara trygg att vi värnar om både dig och din omgivning. Ett riktigt schysst val för din el helt enkelt!

Aktuella elpriser

Med ett elavtal hos oss får du el från 100% förnybara energikällor. Dessutom går en del av vår vinst tillbaka Halmstad och dig som bor här.