Om HEM

Vi ger tillbaka till Halmstad

Som Halmstads ledande energi- och avfallsbolag levererar vi el, värme, kyla, sophantering och energitjänster till vår stad. Vi förser såväl företag som hem med energi. En del av vår vinst går tillbaka till vår hemstad Halmstad och till dig som bor här. Det är vi stolta över! 

Vi bildades den 1 november 2006 och är en affärsdrivande koncern som består av ett moderbolag; Halmstads Energi och Miljö AB (HEM), med dotterbolag; Halmstads Energi och Miljö Nät AB (HEM Nät). Moderbolaget ägs till 100% av Halmstads kommun och HEM Nät AB är ett helägt dotterbolag.

Vårt hållbarhetsarbete

För oss på HEM är hållbarhet i centrum och vi arbetar ständigt mot vår vision: En enkel och miljösmart vardag för våra kunder, både idag och i morgon.

Jobba hos oss

Vill du veta mer om hur det är att jobba på HEM? Läs mer om vår kultur, värderingar och möt några av våra kollegor och läs mer om varför de valde att börja jobba hos oss.

Studiebesök och skolinformation

Hos oss går kunskap och hållbarhet hand i hand. Därför är vårt arbete med skol- och studieinformation en av våra absolut viktigaste uppgifter - kanske till och med den viktigaste.

HEM Huvudentré

Kort fakta om oss

Grundades: 1 november 2006 
Företagets VD: Tf VD, Håkan Naij
Antal anställda 2023: 312 
Nettoomsättning 2023:  1 224 mkr
Ägande: Ägs till 100% av Halmstad Kommun
Dotterbolag: HEM Nät AB
Vision: En enkel och hållbar vardag

HEM genom tiderna - gamla Halmstad

Med HEM genom tiden

I över 100 år har Halmstad varit elektrifierat och gator, torg och hem har lysts upp på ett säkert sätt. I takt med att åren har gått har även vårt utbud ökat och för 40 år sedan togs första spadtaget i Fyllinge, startskottet för fjärrvärmen i Halmstad.

Vår historia

Kontakta oss

Vår kundservice hjälper dig gärna med dina frågor! Vi har flera sätt att komma i kontakt med oss på. Sök bland vanliga frågor och svar, använd vår chattfunktion, maila oss, ring oss eller använd vårt formulär längst ner på sidan.

Vår styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun som även väljer vem som ska vara ordförande och vice ordförande. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter.

Tillsammans

Tillsammans med HEM kan du upptäcka alla människor och initiativ som påverkar oss och vår närmiljö i Halmstad lite extra.