Upphandling och inköp

På HEM ska vi arbeta affärsmässigt med våra inköp genom att nyttja kompetens och konkurrens på leverantörsmarknaden. Vi tror att framgångsreceptet till detta är goda relationer med våra leverantörer. Relationer som präglas av öppenhet, helhetssyn och långsiktighet.

Då vi på HEM är ett kommunalägt bolag omfattas vi av Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Lagen reglerar våra inköp, genom transparenta upphandlingar som konkurrensutsätter våra behov, så att alla anbudslämnare får samma möjligheter för kontraktering.  

Vi upphandlar årligen varor, tjänster och entreprenader till ett inköpsvärde av cirka 870 MSEK.

Pågående upphandlingar

Här hittar du annonserade upphandlingar.

Upphandlingar

Planerade upphandlingar

Här kan du hitta våra kommande upphandlingar.

Kommande upphandlingar

Publika beslut för tilldelning

Här hittar du beslut för tilldelning av kontrakt.

Publika beslut

Upphandling och inköp

Annonsering av upphandlingar

Våra upphandlingar annonserar vi i en allmän tillgänglig databas. Vi använder oss av OPIC som är Sveriges största upphandlingsdatabas. Värdet på den aktuella upphandlingen avgör om den ska genomföras enbart i Sverige eller inom hela EU. Upphandlingar som ska annonseras i EU publiceras via TED (Tenders Electronic Daily), du kommer dit via knappen nedanför.

Vill du läsa på ännu mer om Offentlig Upphandling så kan du besöka Upphandlingsmyndighetens webbplats. Upphandlingsmyndigheten hjälper både oss som vill upphandla och er som vill lämna anbud. De verkar för en rättssäker, effektiv och hållbar offentlig upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling.

Tenders Electronic Daily   OPIC   Upphandlingsmyndigheten

Lämna anbud

För att kunna lämna anbud i våra annonserade upphandlingar behöver du som leverantör vara registrerad i upphandlingssystemet TendSign. Det är gratis att registrera sig och att lämna anbud.

Det kan också vara bra att känna till att HEM ibland ingår i Halmstads kommuns samordnade upphandlingar.

TendSign  Upphandlingsmyndighetens anbudsskola

Frågor om upphandling på HEM?

Vill du komma i kontakt med oss är du varmt välkommen att ringa 035-190 190 alternativt maila oss på upphandling@hem.se

Förebyggande samarbete med Skatteverket

Då vi på HEM omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LUF) har vi en skyldighet att kontrollera att våra leverantörer betalar de skatter och avgifter som krävs.

Krav på SSG Entré vid våra produktionsanläggningar

SSG Entré

För att vistas i eller utföra arbete vid våra produktionsanläggningar krävs det att samtliga inblandade personer har utbildning i SSG Entré.

Leverantörsfakturor

På den här sidan hittar du som är leverantör till HEM viktig information om fakturering. Hittar du inte det du söker är du alltid varmt välkommen att kontakta oss!