Krav på SSG Entré vid våra produktionsanläggningar

För att vistas i eller utföra arbete vid våra produktionsanläggningar krävs det att samtliga inblandade personer har utbildning i SSG Entré.

SSG Access Id-kort

Från och med den 30 januari 2023 har vi krav på SSG Access Id-kort för alla entreprenörer som ska utföra någon form av arbete på HEM:s anläggningar (exklusive huvudkontoret på Flygstaden). Vi ställer krav på SSG Entré, grund- och lokal HEM säkerhetsbildning på individnivå, samt SSG Access Id-kort. Detta för att öka säkerheten för personal och entreprenörer.

Kurserna har begränsad giltighet och måste upprepas regelbundet för att säkerställa att man har rätt behörighet för tillträde på produktionsanläggningarna.

Mer information kring SSG Entré och deras kurser hittar du via knappen här under.

SSG Entré

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp

På HEM ska vi arbeta affärsmässigt med våra inköp genom att nyttja kompetens och konkurrens på leverantörsmarknaden. Vi tror att framgångsreceptet till detta är goda relationer med våra leverantörer. Relationer som präglas av öppenhet, helhetssyn och långsiktighet.

Avfall

I Halmstad är vi väldigt bra på att sortera vårt avfall. Vi omvandlar ditt avfall till nyttor i form av fjärrvärme, el och biogas/biogödsel. Detsamma gäller materialåtervinning som glas, metall, plast och papper som återvinns till att producera nya saker.

HEM Huvudentré

Om HEM

Som Halmstads ledande energi- och avfallsbolag levererar vi el, värme, kyla, sophantering och energitjänster till vår stad. Vi förser såväl företag som hem med energi. En del av vår vinst går tillbaka till vår hemstad Halmstad och till dig som bor här. Det är vi stolta över!