Nyheter

Här hittar du nyheter på teman energi, miljö och hållbarhet. Det händer mycket i både Halmstad och vår omvärld!

Nyheter
2024-06-25

5 procents höjning av fjärrvärmepriset

Häromveckan genomförde HEM årets prisdialog med fastighetsägarna kring kommande års fjärrvärmepris. Premisserna inför mötet tog utgångspunkt i branschens ganska bistra läge med höga bränslepriser och förbränningsavgifter. Höjningen på 5 procent, vilket gäller majoriteten av kunder med några undantag för avtalskunder, kom därför för vissa som en lättnad att det inte blev värre.

Nyheter
2024-06-04

Nybyggt batterilager ger HEM värdefulla insikter

På baksidan av kontoret på Flygstaden tronar sedan en tid HEM:s nya batterilager upp sig som fyrkantiga svampar ur gruset. Här ska HEM, som stödtjänst till Svenska kraftnät kunna leverera el vid behov men framför allt dra nyttiga erfarenheter inför framtida affärer med kunder som vill ha egna batterilager.

Laddning via ChargeNode
Nyheter
2024-04-23

HEM och ChargeNode fixar lokal laddning

Med ambitionen att erbjuda lokala kunder skräddarsydda, storskaliga lösningar för elbilsladdning skrev HEM och Göteborgsbaserade ChargeNode nyligen avtal om samarbete. Tillsammans ska man nu bidra till omställningen från fossilt till elektrifiering i Halmstad med laddningslösningar för både privata kunder och publika platser som gator och torg.

Flygbild på Halmstad
Nyheter
2024-04-23

HEM Nät sänker elnätsavgifterna

När vi under det senaste året tvingades höja elnätsavgiften två gånger, på grund av de historiskt höga elpriserna, lovade vi våra nätkunder i Halmstad att så snart det blev läge sänka elnätsavgiften. Nu gör vi det! Den 1 juni sänker vi elnätsavgiften.

Optisk sopsortering
Nyheter
2024-04-23

Beslut om den optiska sorteringen

På HEM:s styrelsemöte den 31 maj beslutades att utöka den optiska sorteringsanläggningen för att kunna sortera fler material när kommunerna tar över tidnings- och förpackningsinsamlingens uppdrag 2027. Alternativet till den optiska sorteringen var att införa fyrfackssystem i Halmstad.

Nyheter

Solceller till storskalig solenergiproduktion

Elmarknadens prissvängningar och det stora fokuset på hållbarhet har väckt en stor nyfikenhet kring fördelarna med egen solenergiproduktion. Tillsammans med företaget Solkompaniet ska vi på HEM nu hjälpa ännu fler kunder att ta steget till storskalig solsatsning.

Läs mer om solceller till storskalig solenergiproduktion
Installation av solceller
Sopsortering
Nyheter
2024-04-23

Sopsortering till kommunstyrelsen

I morgon, tisdagen den 29 augusti, är det kommunstyrelsens tur att säga sitt om vilket insamlingssystem Halmstad ska ha för fastighetsnära insamling av förpackningar när ansvaret för detta läggs på kommunerna. Styrelsen på HEM beslutade före sommaren att föreslå optisk sortering som modell eftersom Halmstad redan har en anläggning för det systemet.

Optisk sopsortering
Nyheter
2024-04-23

Optisk sortering röstades igenom

En majoritet av ledamöterna i kommunstyrelsen beslutade i dag att det blir den optiska sorteringen som står modell för hushållens återvinning och fastighetsnära insamling av förpackningar då detta blir obligatoriskt för alla kommuner till år 2027.

Solceller på industritak
Nyheter
2024-04-23

Paus för nyanslutning av större solanläggningar

På grund av kapacitetsbrist i regionnätet i södra Sverige kan HEM i nuläget inte ansluta nya produktionsanläggningar i vårt lokala nät. Regionätsägaren E.ON genomför en utredning som förväntas vara klar i början av nästa år vilken ska visa mer i detalj hur situationen ser ut för hela södra Halland och vilka åtgärder som behöver göras både på kort och lång sikt. Beroende på vad utredningen visar ska HEM och övriga aktörer i området därefter kunna ge svar på vad som kan anslutas på kort eller längre sikt.