Juni 2024

2024-06-25

Elfakturan - det här betalar du för

Det är inte alltid enkelt att förstå sin elfaktura. För att förenkla det hela förklarar vi här de viktigaste delarna på din faktura och vad de egentligen betyder.

2024-06-25

5 procents höjning av fjärrvärmepriset

Häromveckan genomförde HEM årets prisdialog med fastighetsägarna kring kommande års fjärrvärmepris. Premisserna inför mötet tog utgångspunkt i branschens ganska bistra läge med höga bränslepriser och förbränningsavgifter. Höjningen på 5 procent, vilket gäller majoriteten av kunder med några undantag för avtalskunder, kom därför för vissa som en lättnad att det inte blev värre.

2024-06-18

Textilåtervinning

Visste du att du nu kan lämna in textilier och kläder du inte längre använder till återvinning på alla HEM:s återvinningscentraler?

En flicka kramar sin katt
2024-06-18

5 tips vid val av elavtal

Är det dags att välja ett nytt elavtal eller vill du byta elbolag? Här ger vi dig fem enkla tips på vad du ska tänka på när det är dags att välja!

2024-06-04

Nybyggt batterilager ger HEM värdefulla insikter

På baksidan av kontoret på Flygstaden tronar sedan en tid HEM:s nya batterilager upp sig som fyrkantiga svampar ur gruset. Här ska HEM, som stödtjänst till Svenska kraftnät kunna leverera el vid behov men framför allt dra nyttiga erfarenheter inför framtida affärer med kunder som vill ha egna batterilager.

Maj 2024

Kvinna laddar sin elbil
2024-05-28

Ökat intresse för laddstationer

Allt fler invånare vill investera i en elbil och vara en del av omställningen till det fossilfria samhället. Bor man i egen villa är det naturligtvis lättare att sköta sin elbilsladdning än om man bor fem våningar upp i en hyreslägenhet eller i en bostadsrätt. Men allt fler hyresvärdar och fastighetsägare har börjat investera i laddstationer för sina hyresgäster.

Kvinna som laddar sin elbil
2024-05-23

Laddningslösningar lokalt hjälper omställningen till el

Med den gemensamma ambitionen att ge lokala kunder skräddarsydda, storskaliga lösningar för elbilsladdning har HEM och Göteborgsbaserade ChargeNode det senaste året hjälpt många kunder i Halmstad. Tillsammans bidrar man till omställningen från fossilt till elektrifiering med laddningslösningar för både privata kunder och publika platser som gator och torg.

April 2024

Laddning via ChargeNode
2024-04-23

HEM och ChargeNode fixar lokal laddning

Med ambitionen att erbjuda lokala kunder skräddarsydda, storskaliga lösningar för elbilsladdning skrev HEM och Göteborgsbaserade ChargeNode nyligen avtal om samarbete. Tillsammans ska man nu bidra till omställningen från fossilt till elektrifiering i Halmstad med laddningslösningar för både privata kunder och publika platser som gator och torg.

Flygbild på Halmstad
2024-04-23

HEM Nät sänker elnätsavgifterna

När vi under det senaste året tvingades höja elnätsavgiften två gånger, på grund av de historiskt höga elpriserna, lovade vi våra nätkunder i Halmstad att så snart det blev läge sänka elnätsavgiften. Nu gör vi det! Den 1 juni sänker vi elnätsavgiften.

Optisk sopsortering
2024-04-23

Beslut om den optiska sorteringen

På HEM:s styrelsemöte den 31 maj beslutades att utöka den optiska sorteringsanläggningen för att kunna sortera fler material när kommunerna tar över tidnings- och förpackningsinsamlingens uppdrag 2027. Alternativet till den optiska sorteringen var att införa fyrfackssystem i Halmstad.

Installation av solceller
2024-04-23

Solceller till storskalig solenergiproduktion

Elmarknadens prissvängningar och det stora fokuset på hållbarhet har väckt en stor nyfikenhet kring fördelarna med egen solenergiproduktion. Tillsammans med företaget Solkompaniet ska vi på HEM nu hjälpa ännu fler kunder att ta steget till storskalig solsatsning.

Sopsortering
2024-04-23

Sopsortering till kommunstyrelsen

I morgon, tisdagen den 29 augusti, är det kommunstyrelsens tur att säga sitt om vilket insamlingssystem Halmstad ska ha för fastighetsnära insamling av förpackningar när ansvaret för detta läggs på kommunerna. Styrelsen på HEM beslutade före sommaren att föreslå optisk sortering som modell eftersom Halmstad redan har en anläggning för det systemet.