Vår styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun som även väljer vem som ska vara ordförande och vice ordförande. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter.

Styrelse - Halmstads Energi och Miljö AB (HEM)

HEM:s uppdrag är att:

  • Bedriva produktion, distribution samt och handel med energi, och tillhandahålla tjänster i anslutning därtill
  • Insamla, transportera, behandla och återvinna avfall
  • Anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustningar för produktion och distribution av energi samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom energi- och miljösektorn.

Tf vd är Håkan Naij.

Jessica Wigroth, Ordförande
E-post: jessica.wigroth@hem.se
Tony Stané (S), 1:e Vice ordförande
E-post: tony.stane@halmstad.se
Ludvig Andersson (SD), 2:e Vice Ordförande
E-post: ludvig.andersson@halmstad.se
Tania Bengtsson (V), Ledamot
E-post: tania.bengtsson@halmstad.se
Kim Johansson (KD), Ledamot
E-post: kim.johansson@halmstad.se
Ardian Mazreku (M), Ledamot
E-post: ardian.mazreku@halmstad.se
Lena Tang (S), Ledamot
E-post: lena.tang@halmstad.se

Styrelse - Halmstads Energi och Miljö Nät AB 

Helägt dotterbolag till Halmstads Energi och Miljö och vd är Karin Tångring.

Jessica Wigroth, Ordförande
E-post: jessica.wigroth@hem.se
Tony Stané (S), 1:e Vice ordförande
E-post: tony.stane@halmstad.se
Ludvig Andersson (SD), 2:e Vice ordförande
E-post: ludvig.andersson@halmstad.se

Sammanträdesdagar 2024

12 februari
15 april
29 maj
28 augusti
9 oktober
19 november

Styrelseprotokoll 2024

Februari 
HEM AB - Styrelseprotokoll 2024-02-12
HEM Nät AB - Styrelseprotokoll 2024-02-12

April
HEM AB - Styrelseprotokoll 2024-04-15
HEM Nät AB - Styrelseprotokoll 2024-04-15

Maj
HEM AB - Styrelseprotokoll 2024-05-29
HEM Nät AB - Styrelseprotokoll 2024-05-29

Per capsulam
HEM AB - Styrelseprotokoll 2024-03-07 per capsulam
HEM AB - Styrelseprotokoll 2024-05-15 per capsulam