Sälj din el till oss

Sälj din överskottsproduktion av el till oss

Allt fler ser möjligheterna med att bli självförsörjande på el. Det är vi glada för. Ju fler mikroproducenter av grön el, desto bättre för miljön – därför har vi ett erbjudande till dig!

Du som är mikroproducent måste sälja din el genom valfritt elhandelsbolag. Anledningen är att ett elhandelsbolag enligt lag ska svara för elbalansen, det vill säga se till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet.

Kan du bli mikroproducent?

Du behöver uppfylla följande punkter för att sälja din el till oss:

  • Inmatningen på elnätet får inte överstiga en effekt på 43,5 kW.
  • Abonnemanget får inte vara större än 63 A.

Läs mer om hur du går tillväga för att bli mikroproducent

installerar solpaneler på tak
Solpaneler familj utomhus

Hur fungerar det?

När din anläggning är ansluten och börjar producera energi kommer ditt uttag från elnätet att minska vilket i sin tur leder till en lägre elräkning. Om du dessutom producerar mer el än du konsumerar så levereras överskottet ut på elnätet. Denna energi får du naturligtvis ersättning för. 

Ersättning för överskottsproduktion

När du säljer din överskottsproduktion till oss så erbjuder vi dig Nord Pools aktuella spotpris. Du får också en ersättning, så kallad nätnytta, från ditt elnätbolag. 

Avgift till Svenska kraftnät

Alla som skickar ut el på elnätet betalar en avgift per kWh till Svenska kraftnät. Ansvaret för att ta betalt för denna avgift är vi som elhandelsbolag. Därför gör HEM ett avdrag på ersättningen för din överskottsproduktion som motsvarar avgiften till Svenska kraftnät vid varje givet tillfälle. Läs mer om avgiften till Svenska kraftnät här.

Ngenic Tune - Smart uppvärmning för din villa

Med Ngenic Tune får du både smartare och billigare uppvärmningskostnader och har koll på inomhustemperaturen direkt i mobilen - närsomhelst och varsomhelst. Nu erbjuder vi dig, som har ditt elavtal eller fjärrvärme hos oss, möjligheten att köpa Ngenic Tune till ett bra pris.

Anslutning till elnätet

I Halmstads tätort är det HEM Nät som äger och ansvarar för elnätet. Bygger du nytt eller behöver en tillfällig anslutning ska du därför vända dig till oss.

Producera din egen el

Du som producerar din egen el har möjlighet att få ersättning både från din elhandelsleverantör, som du själv väljer, samt via ditt elnätsbolag. Här har vi samlat information för dig som bor inom HEM:s elnätsområde och den ersättning du får av oss när du producerar din egen el.