Förebyggande samarbete med Skatteverket

Då vi på HEM omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LUF) har vi en skyldighet att kontrollera att våra leverantörer betalar de skatter och avgifter som krävs. Vi samarbetar därför med Skatteverket. Från Skatteverket får vi offentliga företagsuppgifter så att vi kan göra sunda affärer med skötsamma och seriösa aktörer.

Vårt samarbete med Skatteverket innebär att vi begär in offentliga uppgifter om våra leverantörers skattestatus. Detta gör vi både under utvärdering av upphandling och löpande under avtalets giltighetstid.

De offentliga uppgifter som Skatteverket lämnar ut om företaget är:

  • Godkänd för F-skatt
  • Momsregistrerad
  • Arbetsgivarregistrerad
  • Arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna
  • Status på skattekontot

Vad innebär samarbetet?

Vi ställer krav på att även du som leverantör begär in uppgifter om skattestatus för de företag (underleverantörer) som du i din tur anlitar, i alla led. Det gör du enkelt genom att meddela oss, organisationsnummer för det företag som du tänkt anlita.

Du kan även på egen hand begära ut offentliga uppgifter om ett företag som du tänkt anlita genom att använda blankett SKV 4820.
Hämta företagsinformation | Skatteverket

Om du ska anlita utländsk arbetskraft gäller särskilda regler.
Köpa tjänster från utländska företag | Skatteverket

Vi på HEM kan även, vid behov, göra djupare kontroller och hämta in information från exempelvis Kronofogdemyndigheten, Bolagsverket, tingsrätter och förvaltningsdomstolar, polis med flera.  
Kontrollerna syftar till att företag som lämnar anbud på våra kontrakt ska konkurrera på lika villkor för en sund och seriös konkurrens.