Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet - En självklar del i allt vi gör.

Tillsammans för ett hållbart Halmstad

För oss på HEM är hållbarhet i centrum och vi arbetar ständigt mot vår vision: En enkel och miljösmart vardag för våra kunder, både idag och i morgon.

Vårt Klimatbokslut

Tillsammans har vi sänkt kommunens utsläpp av koldioxid. Anledningen till de positiva siffrorna är bland annat vår resurseffektiva produktion av el, värme, kyla. Ett bra exempel på det är att vi gör el och fjärrvärme från avfall som annars hade hamnat på deponi. I vårt Klimatbokslut kan du läsa mer om hur vår verksamhet och du som kund, bidrar till att minska klimatpåverkan.

Klimatbokslut 2022

Vår Hållbarhetsredovisning

Vi vill verkligen bidra till Halmstad och Halmstadborna på riktigt. I vår Hållbarhetsredovisning har vi samlat en del av det arbete som vi har gjort för att bidra under året som har gått. Här kan du ta del av våra senaste Hållbarhetsredovisningar i sin helhet.

Hållbarhetsredovisning 2023 Hållbarhetsredovisning 2022

Prioriterade globala mål 4 - god utbildning för alla
Prioriterade globala mål 6 - rent vatten och sanitet för alla
Prioriterade globala mål 7 - hållbar energi för alla
Globala prioriterade mål 8 - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globala prioriterade mål 9 - hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globala prioriterade mål 10 - minskad ojämlikhet
Prioriterade globala mål 11 - hållbara städer och samhällen
Prioriterade globala mål 12 - hållbar konsumtion och produktion
Prioriterade globala mål 13 - bekämpa klimatförändringarna

Våra prioriterade globala mål 2023

Världens länder har beslutat om en gemensam agenda för att tillsammans uppnå en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Den innehåller 17 övergripande mål och vi har valt att koppla innehållet i vår hållbarhetsredovisning till 9 av dessa
mål – De mål vi har störst möjlighet att kunna påverka!

Emma Hansen Hållbarhetssamordnare HEM

Emma sätter hållbarhet på agendan

Hållbarhet är hett på de flesta myndigheters och företags agendor sedan många år. Med egna hållbarhetssamordnare, strateger och andra titlar vill man hitta sätt för verksamheterna att leva som man lär. På HEM är det hållbarhetssamordnare Emma Hansen som håller i taktpinnen för det breda hållbarhetsarbetet.

Miljövärden fjärrvärme & fjärrkyla

Miljövärden fjärrvärme & fjärrkyla

Vi på HEM arbetar långsiktigt för att minska miljö- och klimatpåverkan. Tack vare fjärrvärmen och fjärrkylan, som båda är förnybara alternativ, bidrar vi till vårt långsiktiga mål - ett hållbart Halmstad idag och i morgon.

Riktlinjer miljö och arbetsmiljö

För att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig hållbar utveckling i kommunen arbetar vi, tillsammans med en rad andra aktörer, aktivt med både miljö- och arbetsmiljöfrågor.

Riktlinjer och arbetsmiljö

HEM och Halmstad Pride 2023

Vi är stolta över att vara med och skapa en mer inkluderande stad. För oss på HEM är alla lika mycket värda. Därför arbetar vi för att alla våra medarbetare och kunder ska kunna känna sig trygga och respekterade, oavsett bakgrund, könsidentitet eller sexuell läggning.

Säker sophämtning

Alla bostadsområden i kommunen är inte optimerade för oss som tar hand om sophämtningen. På vissa ställen är infrastrukturen så gammal att det är svårt att komma fram. Och på andra ställen måste vi parkera långt bort och dra sopkärlen till sopbilen för att kunna tömma dem. Men det svåraste är att sitta bakom ratten och ha dålig sikt. Och samtidigt veta att det finns människor i närheten.

HEM Huvudentré

Om HEM

Som Halmstads ledande energi- och avfallsbolag levererar vi el, värme, kyla, sophantering och energitjänster till vår stad. Vi förser såväl företag som hem med energi. En del av vår vinst går tillbaka till vår hemstad Halmstad och till dig som bor här. Det är vi stolta över!