Emma sätter hållbarhet på agendan

Hållbarhet är hett på de flesta myndigheters och företags agendor sedan många år. Med egna hållbarhetssamordnare, strateger och andra titlar vill man hitta sätt för verksamheterna att leva som man lär. På HEM är det hållbarhetssamordnare Emma Hansen som håller i taktpinnen för det breda hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetssamordnaren är en av många stödfunktioner för hela HEM som bolag och en viktig roll för att få alla anställda att tänka hållbarhet i alla delar av verksamheterna.

Att arbeta på ett företag med ”miljö” i bolagsnamnet lockar naturligtvis personer med ett intresse just för dessa frågor. Enligt Emma Hansen finns också en stor nyfikenhet och ett stort engagemang för hållbarhetsfrågorna bland HEM:s chefer och anställda, men även här finns mycket att göra och många mål man vill nå på kort- och lång sikt.

Hållbarhet ur många perspektiv

På HEM arbetar vi idag med hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv på många olika sätt. Ekologiskt sätter vi mål för att ständigt förbättra oss både i relation till ett så kallat hållbarhetsindex men även i jämförelse med både våra egna verksamheter och omvärlden i det årliga klimatbokslutet.

- Idag sätter vi mål för ett år i taget. Vi har en strategi med hållbarhet som en prioritering men även vi behöver bli ännu bättre på att definiera vart vi vill nå på lång sikt, säger Emma Hansen.

Själv kom Emma Hansen till HEM mitt under uppstarten av pandemin i fjol och hann bara dra i gång sitt arbete innan kollegorna började spridas ut på olika arbetsplatser och hemmakontor.

Emma Hansen
Halmstad i gryningen - Hållbart

Trots det trivs hon förträffligt med uppdraget. Intresset för hållbarhet ökar hela tiden och viljan att jobba med människor och driva förändring driver också Emma.

Vill driva förändring

Intresset för hållbarhet ökar hela tiden och viljan att jobba med människor och driva förändring driver också Emma.
- Det är faktiskt ett jätteroligt varierande arbete där jag ena dagen kan nätverka med kollegor från olika branscher för att nästa dag skriva instruktioner för hur man lämnar material till certifieringar, intervjuas av högskolestudenter och ha kundmöten om vårt hållbarhetsarbete, säger hon.

Som ambassadör, externt och internt, för HEM:s hållbarhetsarbete handlar en hel del av uppdraget om att utbilda och informera samt inspirera framåt och vara ett strategiskt bollplank för HEM:s högsta chefer i ledningsgruppen i alla hållbarhetsfrågor.

Många bolag har idag hållbarhetsfunktionen med i ledningsgruppen som en symbol för vikten av just hållbarhetsarbetet. Emma sitter inte i HEM:s ledningsgrupp än, men hon är en ständig gäst varje gång det dyker upp frågor som rör vårt hållbarhetsarbete.

Ett extremt sort engagemang

Det finns ett extremt stort engagemang för de här frågorna, tycker Emma. Hon har i samtal med kollegor på olika avdelningar hittat ”riktiga guldgruvor med kompetenta medarbetare som brinner för hållbarhet och har massor av idéer”. Nu vill hon få upp frågorna på agendan ännu mer. För det behövs långsiktighet. I höst ska Emma Hansen och ledningsgruppen därför sätta ner tydliga och konkreta mål för HEM:s verksamheter.

Ett gigantiskt arbete som också ingår i Emmas uppdrag är att kontinuerligt se över hela HEM:s kedja med upphandlingar, entreprenörer och leverantörer. Lever alla som de lär och uppfyller de kraven vi ställer på hållbarhet när det kommer till arbetsmiljö, material, transporter och annat?

Fler och fler tänker hållbart

En del av det arbetet görs redan sedan flera år i HEM:s årliga klimatbokslut där vi tittar på klimatpåverkan i alla led från HEM:s produkter och tjänster. När klimatbokslutet först introducerades var HEM:s siffror positivt överlägsna många andra i branschen och utanför, men sedan några år ser vi att allt fler kommer i kapp och till och med går om oss.

- Egentligen är det en väldigt positiv trend som ju betyder att fler och fler omkring oss blir bättre på sitt miljö- och klimatarbete, säger Emma Hansen.

Det innebär också en utmaning för oss på HEM att, i takt med att omvärlden blir bättre på sitt miljöarbete, hitta nya sätt att förbättra oss. Vi har de stora anläggningar och tunga verksamheter som vi har med förbränning av avfall som ger utsläpp. Mycket av det kan vi inte påverka mer än marginellt.

- Men vi kan ändå hitta en massa förbättringsområden på nya håll och vi kan till exempel fortsätta att påverka det som kommer in till förbränningen och hitta nya sätt att återvinna, säger Emma Hansen.

Måste finnas med i alla beslut

Hållbarhetsdiskussionerna stannar ofta vid avfall och återvinning men vi tittar minst lika mycket på el- och energisidan med minskad energianvändning och kartläggningar för respektive VO. För att på allvar lyckas med hållbarhetsarbetet måste det finnas med i alla beslut, projekt och planer redan från start. Hållbarhet får inte vara något som dyker upp under arbetets gång som ett pliktskyldigt ”just det ja”.

Till syvende och sist är hållbarhet inte bara Emma Hansens uppdrag utan en avgörande faktor för hur framtiden ska bli för bolaget HEM, kommunen Halmstad och för planeten vi bor på. Där har vi alla ett ansvar tillsammans.

Vårt hållbarhetsarbete

För oss på HEM är hållbarhet i centrum och vi arbetar ständigt mot vår vision: En enkel och miljösmart vardag för våra kunder, både idag och i morgon.

HEM och Halmstad Pride 2023

Vi är stolta över att vara med och skapa en mer inkluderande stad. För oss på HEM är alla lika mycket värda. Därför arbetar vi för att alla våra medarbetare och kunder ska kunna känna sig trygga och respekterade, oavsett bakgrund, könsidentitet eller sexuell läggning.

Jobba hos oss

Vill du veta mer om hur det är att jobba på HEM? Läs mer om vår kultur, värderingar och möt några av våra kollegor och läs mer om varför de valde att börja jobba hos oss.