Halmstad_Strand.jpg

Om oss

Som Halmstads ledande energi- och avfallsbolag levererar vi el, värme, kyla, sophantering och energitjänster till vår stad. Vi förser såväl företag som hem med energi. Tillsammans med våra kunder och partners utvecklar vi hållbara lösningar för ett Halmstad som växer så det knakar.

Vi bildades den 1 november 2006 och är en affärsdrivande koncern som består av ett moderbolag; Halmstads Energi och Miljö AB (HEM), med dotterbolag; Halmstads Energi och Miljö Nät AB (HEM Nät). Moderbolaget ägs till 100 % av Halmstads kommun och HEM Nät AB är ett helägt dotterbolag. Varje dag jobbar vi för att utvecklingen ska gå framåt och livet rulla på, utan att vi sliter på framtiden.

Vårt hållbarhetsarbete

För att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig hållbar utveckling i kommunen arbetar vi aktivt med både miljö- och arbetsmiljöfrågor. Om detta kan du läsa mer om i våra Riktlinjer för miljö och arbetsmiljö

...men hållbarhet är så mycket mer och vi vill verkligen bidra till Halmstad och Halmstadborna på riktigt. I vår Hållbarhetsredovisning har vi samlat ett axplock ur vad vi gjorde för att bidra 2018.

Miljö är en del av vårt DNA

Sedan oktober 2010 är vi certifierade enligt standarden ISO 14001. Att ha ett certifierat miljöledningssystem innebär att vi har ett värdefullt verktyg som hjälper oss att styra våra aktiviteter för att uppfylla våra miljömål samt göra förbättringar i verksamheten.

Ett HEM, ditt HEM

Vi verkar i och runt Halmstad och invånarna här betyder allt för oss. Vi arbetar för ditt och miljöns bästa när det gäller att ta hand om avfall, återvinning, fjärrvärme och elleveranser - både nu och långt in i framtiden.

BYLARS_HEM20171025_Personal_Varumarkeshandbok_Tekniker_Nick_Robarth_0008.jpg

En HEMtrevlig arbetsplats!

Tycker du också att det ska vara enkelt att leva hållbart? Välkommen till oss! Titta in på vår sida för lediga jobb och ansök eller lär dig mer.
Pride.jpg

För allas lika värde

På HEM anser vi att alla är lika mycket värda. Därför arbetar vi för att både anställda och kunder ska kunna känna sig trygga, oavsett ursprung, etnisk tillhörighet, kön eller vem man älskar. Det är också därför som vi väljer att vara stolt sponsor av Halmstad Pride.
Barn_mamma.jpg

Hållbara leverantörer!

När vi köper varor och tjänster följer vi Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Självklart med miljö och hållbarhet i fokus. Här hittar du våra pågående upphandlingar.