Om HEM

El, värme och återvinning. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett hållbart Halmstad.

Hållbarhet

Med hållbarhet i fokus tar vi ansvar i alla led

Hållbarhetsarbete

Bli en av oss

Var med och skapa ett hållbart Halmstad

Jobba hos oss

Studiebesök

Boka ett studiebesök och lär dig mer om hållbarhet

Boka besök

Om oss

Halmstad_4.jpg

Vi ger tillbaka till Halmstad

Som Halmstads ledande energi- och avfallsbolag levererar vi el, värme, kyla, sophantering och energitjänster till vår stad. Vi förser såväl företag som hem med energi. En del av vår vinst går tillbaka till vår hemstad Halmstad och till dig som bor här. Det är vi stolta över! 

Vi bildades den 1 november 2006 och är en affärsdrivande koncern som består av ett moderbolag; Halmstads Energi och Miljö AB (HEM), med dotterbolag; Halmstads Energi och Miljö Nät AB (HEM Nät). Moderbolaget ägs till 100 % av Halmstads kommun och HEM Nät AB är ett helägt dotterbolag. 

BA1_8917-1_HEM.jpg

Kort fakta om oss

Grundades: 1 november 2006 
Företagets VD: Håkan Kånge
Antal anställda 2021: 281 
Nettoomsättning 2021:  1 114 mkr
Ägande: Ägs till 100% av Halmstad Kommun
Dotterbolag: HEM Nät AB
Vision: En enkel och hållbar vardag

Barn_natur.jpg

Tillsammans för en bättre morgondag

Att arbeta och tänka hållbart är en viktig del i allt vi gör.  Det handlar om våra samarbeten, val av lösningar, ansvarsfulla inköp och inte minst en säker arbetsmiljö för våra anställda. Som kund ska du känna dig trygg med att vi gör de rätta valen för dig och vår miljö.

fjarrvarme_SV.jpg

Med HEM genom tiden

I över 100 år har Halmstad varit elektrifierat och gator, torg och hem har lysts upp på ett säkert sätt. I takt med att åren har gått har även vårt utbud ökat och för 40 år sedan togs första spadtaget i Fyllinge, startskottet för fjärrvärmen i Halmstad.