Halmstad_Strand.jpg

Om oss på HEM

Som Halmstads ledande energi- och avfallsbolag levererar vi el, värme, kyla, sophantering och energitjänster till vår stad. Vi förser såväl företag som hem med energi. Tillsammans med våra kunder och partners utvecklar vi hållbara lösningar för ett Halmstad som växer så det knakar.

Vi bildades den 1 november 2006 och är en affärsdrivande koncern som består av ett moderbolag; Halmstads Energi och Miljö AB (HEM), med dotterbolag; Halmstads Energi och Miljö Nät AB (HEM Nät). Moderbolaget ägs till 100 % av Halmstads kommun och HEM Nät AB är ett helägt dotterbolag. Varje dag jobbar vi för att utvecklingen ska gå framåt och livet rulla på, utan att vi sliter på framtiden.

Vårt hållbarhetsarbete

För oss på HEM är hållbarhet i centrum och vi arbetar ständigt mot vår vision - en enkel och hållbar vardag för våra kunder, både idag och i morgon.

Miljö är en del av vårt DNA

Sedan oktober 2010 är vi certifierade enligt standarden ISO 14001. Att ha ett certifierat miljöledningssystem innebär att vi har ett värdefullt verktyg som hjälper oss att styra våra aktiviteter för att uppfylla våra miljömål samt göra förbättringar i verksamheten.

 

Vantar_hjarta.jpg

Hållbara leverantörer!

När vi köper varor och tjänster följer vi Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Självklart med miljö och hållbarhet i fokus. Här hittar du våra pågående upphandlingar.

Ett HEM, ditt HEM

Vi verkar i och runt Halmstad och invånarna här betyder allt för oss. Vi arbetar för ditt och miljöns bästa när det gäller att ta hand om avfall, återvinning, fjärrvärme och elleveranser - både nu och långt in i framtiden.