Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet - En självklar del i allt vi gör.

Hållbart

Läs mer om våra initiativ och vårt resultat

Hållbarhetsredovisning

Klimatsmart

Så minskar vi utsläppen av koldioxid

Vårt klimatbokslut

Våra mål

Vi arbetar efter FN:s globala mål för hållbar utveckling

Prioriterade mål

Vårt hållbarhetsarbete

Barn_mamma.jpg

Tillsammans för ett hållbart Halmstad

För oss på HEM är hållbarhet i centrum och vi arbetar ständigt mot vår vision: En enkel och miljösmart vardag för våra kunder, både idag och i morgon.

För att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig hållbar utveckling i kommunen arbetar vi, tillsammans med en rad andra aktörer, aktivt med både miljö- och arbetsmiljöfrågor. 

Strand2.jpg

Vår Hållbarhetsredovisning

Vi vill verkligen bidra till Halmstad och Halmstadborna på riktigt. I vår Hållbarhetsredovisning har vi samlat en del av det arbete som vi har gjort för att bidra under året som har gått. Här kan du ta del av våra senaste Hållbarhetsredovisningar i sin helhet. 

Halmstad.jpg

Vårt Klimatbokslut

Tillsammans har vi sänkt kommunens utsläpp av koldioxid. Anledningen till de positiva siffrorna är bland annat vår resurseffektiva produktion av el, värme, kyla. Ett bra exempel på det är att vi gör el och fjärrvärme från avfall som annars hade hamnat på deponi. I vårt Klimatbokslut kan du läsa mer om hur vår verksamhet och du som kund, bidrar till att minska klimatpåverkan.

Emma_1.jpg

Emma sätter hållbarhet på agendan

Hållbarhet är hett på de flesta myndigheters och företags agendor sedan många år. Med egna hållbarhetssamordnare, strateger och andra titlar vill man hitta sätt för verksamheterna att leva som man lär. På HEM är det hållbarhetssamordnare Emma Hansen som håller i taktpinnen för det breda hållbarhetsarbetet.

Raps.jpg

Våra miljövärden - fjärrvärme & fjärrkyla

Vi arbetar långsiktigt för att minska miljö- och klimatpåverkan. Tack vare fjärrvärmen och fjärrkylan, som båda är förnybara alternativ, bidrar vi till vårt långsiktiga mål - ett hållbart Halmstad idag och i morgon.

Här hittar du våra miljövärden för dig som vill certifiera er verksamhets fastighet med exempelvis Miljöbyggnad.

Våra prioriterade globala mål 2023:


Utbildning 44.png

8 Villkor.png

11 Städer.png


6 Rentvatten_Rityta 1.png

9 Induistri.png

12.png


7 Energi.png

10 Minskad.png

13 klimat.png


Världens länder har beslutat om en gemensam agenda för att tillsammans uppnå en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar
utveckling. Den innehåller 17 övergripande mål och vi har valt att koppla innehållet i vår hållbarhetsredovisning till 9 av dessa
mål – De mål vi har störst möjlighet att kunna påverka!