privat_eller_el_2.jpg

Samlade avtalsvillkor

Här har vi samlat våra avtalsvillkor på ett och samma ställe för både dig som är konsument och som är näringsidkare.

Konsument

Elhandel

Våra avtalsvillkor: HEM:s särskilda avtalsvillkor 

Allmänna avtalsvillkor
Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el till konsument. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Energiföretagen Sverige och Konsumentverket.

Allmänna avtalsvillkor EL2012K rev2

Särskilda villkor för anvisningsel rev2

Elnät 

När det gäller avtal så tillämpar vi energibranschens allmänna avtalsvillkor. Avtalsvillkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige efter överenskommelse med Konsumentverket. 

Allmänna avtalsvilllkor - Elnät 

Fjärrvärme 

Allmänna avtalsvillkor för konsument - Fjärrvärme 

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmeanläggning

 

Företag/Näringsidkare

Elhandel

Våra avtalsvillkor: HEM:s särskilda avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor
Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el till näringsidkare. Avtalsvillkoren är framtagna av Energiföretagen Sverige.

Allmänna avtalsvillkor EL2012N rev

Särskilda villkor för anvisningsel rev

 

Elnät

Allmänna avtalsvillkor
När det gäller avtal så tillämpar vi energibranschens allmänna avtalsvillkor. Avtalsvillkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige.

Allmänna avtalsvillkor Elnät Näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor för Högspänningsanläggning

 

Fjärrvärme

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare - Fjärrvärme 

Tekniska bestämmelser fjärrvärmeanläggning