privat_eller_el_2.jpg

Våra avtalsvillkor

Här har vi samlat våra avtalsvillkor på ett och samma ställe för både dig som är konsument och som är näringsidkare. Du hittar även våra tekniska bestämmelser samt lokala anvisningar kring fjärrvärme och fjärrkyla.

Konsument

Elhandel

Våra avtalsvillkor
HEM:s särskilda avtalsvillkor - elhandel
HEM:s särskilda avtalsvillkor - köp av mikroproduktion

Allmänna avtalsvillkor
Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el till konsument. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Energiföretagen Sverige och Konsumentverket.

Allmänna avtalsvillkor EL2012K rev2
Särskilda villkor för anvisningsel rev2

Ngenic Tune

Köpvillkor - Ngenic Tune 

 

Elnät 

När det gäller avtal så tillämpar vi energibranschens allmänna avtalsvillkor. Avtalsvillkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige efter överenskommelse med Konsumentverket. 

Allmänna avtalsvilllkor - Elnät 

Fjärrvärme 

Allmänna avtalsvillkor
Avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk
är framtagna av Energiföretagen Sverige och Konsumentverket.

Till och med 2023-08-31
Allmänna avtalsvillkor för konsument - Fjärrvärme 

Från och med 2023-09-01
Allmänna avtalsvillkor för konsument - Fjärrvärme 

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen F:101

HEM:s lokala anvisningar fjärrvärme 


Företag/Näringsidkare

Elhandel

Våra avtalsvillkor: HEM:s särskilda avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor
Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el till näringsidkare. Avtalsvillkoren är framtagna av Energiföretagen Sverige.

Allmänna avtalsvillkor EL2012N rev

Särskilda villkor för anvisningsel rev

Elnät

Allmänna avtalsvillkor
När det gäller avtal så tillämpar vi energibranschens allmänna avtalsvillkor. Avtalsvillkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige.

Allmänna avtalsvillkor Elnät Näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor för Högspänningsanläggning

Fjärrvärme

Allmänna avtalsvillkor
Avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet är framtagna av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Energiföretagen Sverige och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen samt Sveriges Allmännytta..

Till och med 2023-08-31
Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare - Fjärrvärme 

Från och med 2023-09-01
Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare - Fjärrvärme 

Tekniska bestämmelser fjärrvärmecentralen F:101

HEM:s lokala anvisningar fjärrvärme 

Fjärrkyla 

Tekniska bestämmeler fjärrkylcentralen F:102 

HEM:s lokala anvisningar fjärrkyla