Din elmätare

Elnät

HEM Elnät

Informationen på denna sida är från Halmstads Energi och Miljö Nät AB - ditt lokala elnätsföretag i ständig beredskap.

Du som bor i vårt elnät har en elmätare i ditt hem som är fjärravläst. Det innebär att vi kan läsa av den automatiskt och att du betalar för din faktiska förbrukning. För att avläsningen ska fungera måste din huvudströmbrytare vara påslagen och huvudsäkringarna iskruvade.

Om du behöver bryta strömmen

Skulle du av någon anledning vilja slå av strömmen exempelvis när du lämnar din sommarstuga för säsongen rekommenderar vi att du gör det direkt på din elmätare. På så sätt blir det strömlöst men vi har ändå kontakt med mätaren Observera dock att strömbrytaren på elmätaren inte ska användas för att stänga strömmen vid elektriskt arbete.

Elmätare modell 1

Mätare modell 1

 1. Display, här visas aktuell mätarställning i kWh
  I/o Visas när strömmen är avstängd på mätaren
  L1, L2L L3 indikerar i vilka faser det finns spänning fram till mätaren
 2. På-knapp
 3. Av-knapp
 4. Blå diod, lyser med fast sken när strömmen är avstängd via elmätaren och blinkar när mätaren är frånkopplad av HEM Nät
 5. Röda dioder, blinkar vid användning av el
Elmätare modell 2

Mätare modell 2

 1. Display, här visas aktuell mätarställning i kWh
  I/o Visas när strömmen är avstängd på mätaren
  L1, L2L L3 indikerar i vilka faser det finns spänning fram till mätaren
 2. På- och Avknapp. Lyser med fast blått sken när strömmen är avstängd via elmätaren och blinkar när elmätaren är frånkopplad av oss
 3. Blinkar rött vid användning av el
 4. Knappen har ingen funktion
Elmätare modell 3

Mätare modell 3

 1. Display för mätdata
 2. Lysdiod för energipulser
 3. Lysdiod for kommunikationsstatus
 4. Trycknapp för brytare
 5. Lysdiod för brytarstatus
 6. Tryckknapp för display
 7. Lokalt gränssnitt (HAN)

HAN-kontakten på den här modellen är av standarden P1 med en RJ12-kontakt. Byte till dessa mätare sker kontinuerligt i etapper från början av 2023 till och med 2024 ute i HEM:s elnät. Vi jobbar på så fort vi hinner och kan med att genomföra bytena utifrån tillgång till material. HEM samarbetar i detta arbete med företaget Hydrostandard.

Bruksanvisning i PDF Aidon 6534

Din nya elmätare

Den nya generationen elmätare som installeras av energibolag runt om i Sverige öppnar upp en rad möjligheter för dig som kund. De nya elmätarna har en HAN-port, eller Home Area Network-port, som möjliggör en mer anpassad och effektiv hantering av din energianvändning i hemmet.

När elen inte räcker

I vintertider ökar ofta risken för elbrist, eller snarare effektbrist. Emellanåt ombeds vi elkonsumenter att spara på elen, sprida ut vår användning över dygnet och undvika att använda el vid tidpunkter då de flesta gör det.

Kontakta oss

Vår kundservice hjälper dig gärna med dina frågor! Vi har flera sätt att komma i kontakt med oss på. Sök bland vanliga frågor och svar, använd vår chattfunktion, maila oss, ring oss eller använd vårt formulär längst ner på sidan.