Lage_HT_Foto_Pamela.se.jpg

Hotel Tylösand: "Energitjänster ger oss trygghet"

Det har nu gått drygt tio år sedan Hotel Tylösand anslöt sig till fjärrvärmenätet och ­tecknade­­ Energitjänsteavtal med HEM. Samarbetet har lett till flera ­anpassade lösningar som gynnar både gäster och personal.

Hotel Tylösands energitjänsteavtal omfattar elnät, elhandel, fjärrvärme och avfall. Christer Jonsson som är fastighetschef på den stora hotell­anläggningen berättar: 

– Energitjänster ger oss en stor trygghet och god kontroll på vår förbrukning och rapport om avvikelser. Fjärrvärmen är ett bra alternativ för båda parter eftersom vi använder mycket energi även på sommaren, bland annat i SPA-avdelningen.

I samråd med HEM har vi också ett skräddarsytt system som klarar av att punktleverera stora mängder varmvatten. När 500 konferensgäster går till sina rum samtidigt för att duscha gäller det att leverera.


Underjordisk glashantering

– Våra kontaktpersoner på HEM är alltid positiva och tillmötesgående när vi kontaktar dem om våra funderingar. Det ligger oss varmt om hjärtat att utveckla nya miljölösningar, både för att spara energi och för att spara på vår personal. Nu ligger fokus ligger på att förenkla och förbättra när det gäller hanteringen av alla tomglas.

En sommardag med full fart på Sol­gården är det inte ovanligt att det samlas 3 000 tomflaskor för personalen att hantera. En ny underjordisk ergonomisk lösning har grävts för detta och det är HEM som tagit hand om hela projektet, att det genomförs och fungerar.

Fler hållbara lösningar framåt 

– Vi på gång med fler energibesparande åtgärder, något som både våra ägare och gäster efterfrågar.

I samarbete med HEM utreder vi just nu sol­cellslösningar och fler laddstationer för elbilar. De fyra stationer vi har idag räcker inte för framtidens efterfrågan, avslutar Christer entusiastiskt. En annan viktig faktor för hotellet har varit att utbilda personalen i hur man ska tänka och göra för att agera hållbart.